Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch A1

25/10/2011 - 18:09
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, phục vụ kịp thời cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, chiều ngày 24-10-2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch lần đầu (quy hoạch A1) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nêu vấn đề quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có tầm xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, hàng năm các cấp ủy xây dựng kế hoạch phân kỳ đào tạo, bồi dưỡng và tiến hành bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch; khắc phục dần quan điểm, nhận thức quy hoạch cán bộ theo kiểu khép kín và mang tính hình thức; từ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ kế cận và dự nguồn cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý ở từng cấp. Trong thời gian qua, cán bộ dự nguồn từ tỉnh đến cơ sở đa số đều được chuẩn hóa về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nên đã phục vụ tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quy hoạch cán bộ trong những năm qua cũng còn một số hạn chế: còn một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về yêu cầu, vị trí của công tác quy hoạch cán bộ trong thời kỳ mới; trong quy hoạch chưa thực hiện tốt yêu cầu, nội dung cơ bản là phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài; tuổi bình quân của nhân sự trong diện quy hoạch còn cao, chưa bảo đảm sự kế tiếp ba độ tuổi cho các chức danh quy hoạch; ở nhiều cơ quan, địa phương, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch còn thấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo cần khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần tiến hành xây dựng ngay kế hoạch luân chuyển cán bộ, có kế hoạch đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ khi đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trong sáng về đạo đức lối sống, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực thực tiễn tốt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN