Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

05/08/2022 - 18:19

BDK.VN - Ngày 5-8-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt nhấn mạnh: Tại hội nghị này Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai, quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương. Đây là hội nghị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn bị và tổ chức kỹ từ công tác chuẩn bị nội dung đến thành phần triệu tập, phân công truyền đạt các nội dung, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Khối; là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết lần này.

“Sau hội nghị các cấp ủy kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; làm tốt công tác quán triệt trong nội bộ Đảng tại cơ sở và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động”, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt đề nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Võ Văn Kiệt báo cáo nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Phó bí thư Đảng ủy Khối Phạm Hữu Dự báo cáo Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau hội nghị, các cấp ủy khẩn trương triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại tổ chức cơ sở đảng, hình thức triển khai tùy vào tình hình thực tế để sao cho hiệu quả nhất; đối tượng tham gia quán triệt, triển khai là tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; thời lượng tổ chức quán triệt tùy vào cấp ủy từng nơi, tuy nhiên cần đảm bảo quán triệt hết tất cả nội dung các nghị quyết, đồng thời đảm bảo công việc chuyên môn.

Thời gian hoàn thành triển khai, quán triệt chậm nhất cuối tháng 8-2022 đối với đảng viên, cuối tháng 9-2022 đối với công chức, viên chức và người lao động. Các cấp ủy cơ sở cần lưu ý trong việc cụ thể hóa nghị quyết, các cấp ủy cần quan tâm xây dựng chương trình hành động hay kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; các nghị quyết còn lại thì tùy vào từng nơi mà cấp ủy triển khai cụ thể hóa.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN