Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp

17/07/2020 - 22:10

BDK.VN - Sáng 17-7-2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm. Tại điểm cầu Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng Ban giám đốc Sở Tư pháp tham dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Bến Tre.

6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng ngành tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Việc tổng kết thực hiện các nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về luật sư, hợp tác quốc tế về pháp luật đều đạt kết quả khá tốt. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được cải thiện tốt hơn…

Ngành Tư pháp còn một số hạn chế nhất định như: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của một số công chức, viên chức còn thấp; công tác phối hợp giữa ngành tư pháp với các ngành liên quan trong một số trường hợp chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả…

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu: Các địa phương tập trung công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở bám sát các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện sát kế hoạch công tác của bộ, ngành đã được phê duyệt và các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với diễn biến mới của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong ngành. Các địa phương cần thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng công tác phối hợp với bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN