Hội Nông dân tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội nông dân các cấp

04/09/2019 - 12:57

Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Trôm, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam khóa VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho hơn 160 đại biểu là Ban Chấp hành HND huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch HND các xã, thị trấn thuộc TP. Bến Tre, huyện Châu Thành và Giồng Trôm.

Nội dung triển khai gồm 6 chuyên đề: Điều lệ HND Việt Nam khóa VII; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; HND Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam khóa VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Lê Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN