Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

12/08/2022 - 15:45

BDK.VN - Sáng 12-8-2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả hoạt động quý II-2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng Ban đại diện chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo tập trung hoàn thành kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại các đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm soát việc cho vay đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. 

Các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sát sao hơn nữa theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí được phân công phụ trách huyện phải gắn bó với cơ sở, quan tâm hỗ trợ, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý đạt hiệu quả cao.

Đối với các chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay trường mầm non, tiểu học ngoài công lập,.. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị quan tâm công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát các chương trình này.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị,… để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn, góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao: Hoàn thành 89,33% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng; hoàn thành 141,43% chỉ tiêu huy động vốn; hoàn thành kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ năm 2021. Chất lượng hoạt động tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn giảm so với đầu năm 0,07%.

Thực hiện tốt các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hoàn thành 100%. Chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính hoàn thành 83,6%. Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành 87,59%. Chương trình cho vay nhà ở xã hội hoàn thành 17,35%.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã đẩy nhanh tiến độ bình xét cho vay, giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, đưa dư nợ tăng 11,34% so đầu năm.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN