Họp báo thông tin Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh

20/11/2019 - 12:58

Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính phát biểu.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính phát biểu.

Sáng 20-11-2019, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính chủ trì cuộc họp báo với các cơ quan truyền thông thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp sẽ tổ chức trong 3 ngày: Ngày 26-11-2019, họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp. Trong hai ngày 5 và 6-12-2019, khai mạc và diễn ra kỳ họp tại hội trường HĐND tỉnh.

Kỳ họp sẽ thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm; báo cáo kết quả xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua 30 dự thảo nghị quyết.

                                                                                 Tin, ảnh: H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN