Họp Tiểu ban Tài chính, Hậu cần, Tiếp nhận tài trợ Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

24/06/2022 - 16:18

BDK.VN - Sáng 24-6-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tài chính, Hậu cần, Tiếp nhận tài trợ Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Tiểu ban báo cáo nội dung, kết quả, khối lượng, lộ trình từng công việc cụ thể theo đúng nhiệm vụ được phân công đối với các hoạt động: Hội thảo Khoa học quốc tế Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, lễ kỷ niệm, công tác đón tiếp đại biểu và tiếp nhận tài trợ,…

Theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 25-5-2022, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần, Tiếp nhận tài trợ chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành, tổ chức công tác đón tiếp, phục vụ, hậu cần trong các hoạt động; xây dựng kế hoạch, quy chế vận động tài trợ, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre để tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền, tiếp nhận, bố trí địa điểm bảo quản, lưu giữ các khoản tài trợ bằng hiện vật; việc chi, xuất, sử dụng các nguồn lực tài trợ thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng, cụ thể đối với từng cá nhân thành viên tiểu ban, các sở, ngành liên quan trong công tác tài chính, hậu cần, tiếp nhận tài trợ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu theo nhiệm vụ được phân công, từng cá nhân thành viên tiểu ban phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc được giao, có phối hợp tốt trong và ngoài tiểu ban đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN