Họp Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/01/2021 - 13:39

BDK.VN - Ngày 19-1-2021, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo,  Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội; phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; thông báo về việc phân công thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phụ trách các huyện, thành phố; Quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần thứ ba được tổ chức trong cùng 1 ngày, Chủ nhật 23-5-2021.

Để cuộc bầu cử thành công phải đảm bảo các yêu cầu: Tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, đạt kết quả tốt, an toàn, tiết kiệm và thể hiện là ngày hội của toàn dân. Kết hợp tuyên tuyền về bầu cử với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND theo quy định. Đảm bảo chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhằm phát huy vai trò người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của Quốc hội và địa phương. Đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định đối với đại biểu HĐND các cấp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng, giám sát hoạt động bộ máy chính quyền ở địa phương, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua thảo luận của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tiếp thu ý kiến, đề nghị Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chấn chỉnh, bổ sung các văn bản. Bổ sung thành viên vào một số tiểu ban. Thống nhất tổ chức hiệp thương trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phải xác định cấp ủy Đảng các cấp lãnh đạo công tác bầu cử.

Ngay từ bây giờ các địa phương, các ngành, các cấp tập trung cho công tác tuyên truyền, trên tất cả các phương tiện truyền thông trong toàn tỉnh. Cố gắng triển khai thực hiện từng bước thật cụ thể, chắc, công khai, dân chủ, chọn được những người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND. Về công tác nhân sự, cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn của Quốc hội, HĐND, đảm bảo khách quan, chọn đúng người. Các ngành liên quan phải bám theo luật, theo quy định, có đề xuất đúng, phù hợp. Đây là giai đoạn tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị cho bầu cử, cần rà soát lại về các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, tài chính, an ninh trật tự. Từng đồng chí thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác bầu cử sắp tới.

                                                                                               Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN