Hưng Khánh Trung A đạt tiêu chí xã văn hóa

25/04/2010 - 16:12

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc đã đến tổng kiểm tra xã Hưng Khánh Trung A. Đoàn kiểm tra đánh giá, xã có chuyển biến đáng kể ở nhiều mặt, đặc biệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Các dự án trồng dừa, trồng xen ca cao trong vườn dừa, trồng bưởi da xanh… được nhân rộng. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm. Hộ khá giàu chiếm tỷ lệ 50,23%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,12%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,46%; hệ thống giao thông nông thôn hoàn thành cơ bản. Toàn xã có 2.312/2.337 hộ gia đình văn hóa, đạt 98,9%; 820 gia đình thể thao; 8/8 ấp văn hóa, 5 cơ quan văn hóa, 2 cơ sở thờ tự văn minh; 100% ấp an toàn về an ninh trật tự. Ban chỉ đạo tỉnh và huyện kết luận: Hưng Khánh Trung A đạt tiêu chí xã văn hóa.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN