Kết quả truyền thông khoa học và công nghệ năm 2018

04/01/2019 - 07:57

BDK - Truyền thông khoa học và công nghệ (KH&CN) giữ vai trò chủ đạo trong công tác phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN vào cuộc sống. Qua các kênh truyền thông, người dân, doanh nghiệp cũng như các cấp quản lý ý thức được vai trò của KH&CN, tạo được sự đồng thuận, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống.

Thông tin về KH&CN đến với các đối tượng qua nhiều kênh truyền thông.

Thông tin về KH&CN đến với các đối tượng qua nhiều kênh truyền thông.

Đa dạng hình thức truyền thông

Những năm gần đây, hoạt động truyền thông KH&CN đã được Sở KH&CN quan tâm và có những chuyển biến quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN đến với nhân dân. Đồng thời, phổ biến tri thức, cung cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục vụ sản xuất và đời sống. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác truyền thông KH&CN đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2005, Sở KH&CN Bến Tre đã xây dựng trang thông tin điện tử với tên miền dost-bentre.gov.vn. Đây là kênh tiếp nhận và chia sẻ thông tin, là cầu nối giữa Sở KH&CN với người dân và doanh nghiệp. Trang thông tin giới thiệu về Sở KH&CN, công khai các thủ tục hành chính, các kết quả nghiên cứu, các đề tài, dự án… và đăng tải các tin, bài tập trung vào các mô hình KH&CN đạt hiệu quả cao, ứng dụng các thành tựu KH&CN… Trong năm 2018, trang thông tin đã tiếp nhận 125 ngàn lượt truy cập.

Bản tin KH&CN phát hành mỗi tháng 1 kỳ (12 số/năm), mỗi kỳ in 2.125 quyển, được phát hành đến thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban đảng, các sở, ban, ngành và các ấp, xã, thị trấn trong tỉnh. Nội dung thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng nông thôn mới...

Chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phát hình mỗi tháng 1 kỳ, phát từ 18 giờ 15 đến 18 giờ 30 tối Chủ nhật tuần thứ nhất hàng tháng, phát lại lúc 6 giờ 45 đến 7 giờ sáng hôm sau; nội dung phản ánh các kết quả nghiên cứu, triển khai và ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống… Chuyên mục KH&CN trên Báo Đồng Khởi phát hành mỗi tháng 2 kỳ; nội dung chuyên mục tập trung vào các mô hình KH&CN đạt hiệu quả cao, ứng dụng các thành tựu KH&CN…

Nâng cao hiệu quả truyền thông

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động truyền thông KH&CN vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần phải thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông KH&CN trong thời gian tới. Đó là nội dung, công tác truyền thông KH&CN cần tiếp tục đi sâu tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực KH&CN; những kiến thức khoa học kỹ thuật hữu ích phục vụ đời sống và sản xuất; đồng thời, chú ý suy tôn những thành tựu KH&CN ứng dụng thiết thực vào đời sống và biểu dương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực KH&CN...

Tổ chức cho các cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN, các cộng tác viên tham gia các lớp tập huấn về truyền thông KH&CN và các lĩnh vực KH&CN để có nhận thức đúng, đầy đủ và am hiểu sâu về KH&CN, nhằm viết đúng, viết đủ và viết tốt. Mở rộng và hình thành mạng lưới cộng tác viên là những cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý ở hầu hết các sở, ban, ngành, 9 huyện, thành phố và một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu lại các loại hình truyền thông, chú trọng đầu tư phát triển loại hình xuất bản điện tử, phục vụ bạn đọc 24/24 giờ. Phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển chọn các tác phẩm báo chí về KH&CN tham gia “Giải báo chí về KH&CN” hàng năm.

Tăng cường tài chính cho hoạt động truyền thông, trong đó cần xây dựng lại chế độ nhuận bút sát với các văn bản quy định của Nhà nước; đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng in ấn cho bản tin KH&CN; đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động truyền thông KH&CN.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN