Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16

02/04/2024 - 07:58

BDK.VN - Sáng 2-4-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy quý I năm 2024 và một số nội dung khác.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Huyền Trang

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Huyền Trang

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các sở ngành, đoàn thể tỉnh.

​Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm thông qua chương trình hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Hội nghị tiến hành thảo luận tại hội trường các nội dung gồm: Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện NQ Tỉnh ủy quý I năm 2024; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm Đề án số 05-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 9-1-2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Tờ trình thông qua dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tờ trình thông qua dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tờ trình thông qua dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tờ trình thông qua dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới…

Trao quyết định phân công nhiệm vụ cho Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm.

Trao quyết định phân công nhiệm vụ cho Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm. Ảnh: Hữu Hiệp

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1012-QĐ/TU ngày 14-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 14-3-2024. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bước 4).

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến gợi mở thêm một số vấn đề có liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị để các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét và quyết định đối với 3 nhóm nội dung:

Đối với nhóm nội dung thứ nhất: Về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện NQ Tỉnh ủy quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024.

Trong quý I năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, Bến Tre cũng như các địa phương trong cả nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực từ những diễn biến bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, trong tỉnh thì tình hình thời tiết nắng nóng, nước mặn xâm nhập đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ đạt được những kết quả khá tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trong xu hướng phục hồi tích cực và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực; tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I đạt 4,55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được nâng chất và bảo đảm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2024 như trong dự thảo báo cáo đã nêu. Tôi đề nghị các đồng chí bám sát nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ và soi rọi với tình hình ở địa phương, đơn vị của các đồng chí đang phụ trách để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý I năm 2024, nhất là đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ NQ năm 2024 để đề xuất các giải pháp cụ thể tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất trong quý II và những quý còn lại của năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Một số nội dung hội nghị cần tập trung thảo luận:

Đánh giá việc triển khai, cụ thể hóa NQ Tỉnh ủy năm 2024; việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024; kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025.

Tình hình dư luận trong nội bộ và Nhân dân đối với các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những vấn đề dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm, nhất là tình hình dư luận trong nội bộ Đảng và quần chúng Nhân dân đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên thời gian qua. Tình hình dư luận đối với công tác phòng, chống thiên tai, xâm nhập mặn, các hiện tượng thời tiết cực đoan; việc triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh...

Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, việc xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng bộ “4 tốt”, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nhận xét đánh giá tập thể lãnh đạo và cán bộ năm 2024; kết quả công quy hoạch, đào tạo cán bộ và công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian qua, những mặt được, hạn chế tồn tại và những giải pháp thực hiện thời gian tới.

Công tác triển khai thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2024 theo chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở” và các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện NQ của Trung ương; việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Công tác dự báo, nắm tình hình tổ chức hoạt động của các tôn giáo; việc xem xét, đề xuất xử lý, giải quyết những sự việc còn tồn đọng liên quan đến tôn giáo. Việc triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là phản biện đối với các vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP), dự báo các yếu tố tác động tích cực, tiêu cực đến sự tăng trưởng... Việc triển khai kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn và hiệu quả của đầu công thời gian qua; các giải pháp trong thời gian tới. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, các giải pháp để năm 2024 đạt chỉ tiêu thu nội địa 6.430 tỷ đồng (tăng thu thêm 670 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao). Việc thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, công tác xúc tiến thu hút đầu tư… Tiến độ phối hợp triển khai thực hiện dự án cầu Đình Khao, cầu Ba Lai 8, tuyến đường bộ ven biển, các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh… Tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đề xuất các giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy năm 2024.

Tình hình triển khai thực hiện các dự án điện gió. Tình hình rác thải; việc tổ chức khai thác khoáng sản cát lòng sông, công tác quản lý đất đai thời gian qua. Đánh giá hiệu quả của nghiên cứu KH&CN và việc ứng dụng vào thực tế; những giải pháp để phát huy vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đối với tăng trưởng kinh tế

Hoạt động du lịch và công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch, hình ảnh và con người Bến Tre. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện các giải pháp cung - cầu lao động; việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tình hình và các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; các giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác huấn luyện, chuẩn bị diễn tập, an ninh biên giới biển; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

 Nhóm nội dung thứ 2: Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quá trình rà soát đã gửi xin ý kiến góp ý các ban đảng tỉnh, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trên cơ sở nghiên cứu dự thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế gắn với tình hình thực tiễn triển khai thực hiện trong thời gian qua để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những vấn đề trong Quy chế có quy định nhưng trong thực tiễn còn bất cập chưa được điều chỉnh, bổ sung; những vấn đề thực tiễn phát sinh nhưng Quy chế chưa quy định, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn... để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế, làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.

 Nhóm nội dung thứ 3: Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 8 NQ, Chương trình, Đề án cụ thể hóa NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; 4 dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong tờ trình và gợi ý thảo luận gửi đến đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu rất rõ đối với từng nội dung xin ý kiến; đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến. Đối với từng dự thảo Báo cáo sơ kết các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận về những khó khăn, những hạn chế và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, nhất là những giải pháp mang tính đột phá, sát tình hình của từng địa phương, đơn vị mình để đạt mục tiêu đề ra. Đối với từng dự thảo của Chương trình thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn nhằm bảo đảm tính phù hợp, sát thực và khả thi trong triển khai tổ chức thực hiện.

“Nội dung hội nghị lần này tương đối nhiều và đều là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện NQ Tỉnh ủy quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu mà hội nghị đã đề ra”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN