Khối thi đua 2 tổ chức Họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023

27/01/2023 - 17:39

BDK.VN - Ngày 27-1-2023, Khối thi đua 2 tổ chức Họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng Khối thi đua 2, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng cán bộ, lãnh đạo, công nhân, viên chức Khối thi đua 2 tham dự.

Trao lì xì đầu năm cho cán bộ khối thi đua 2.

Trao lì xì đầu năm cho cán bộ khối thi đua 2. Ảnh: Thành Lập

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình công tác thi đua trong khối năm 2022, triển khai, ký kết và phát động phong trào thi đua năm 2023 với các nội dung chính như: Nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách.

Vận động quần chúng và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với thực hiện tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới trong công tác tổ chức, tuyên truyền; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai kịp thời, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; có các mô hình, giải pháp mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Thực hiện việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Khối thi đua 2 cần triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết thi đua, nội dung phát động thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và phát biểu hưởng ứng của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; tổ chức, thực hiện các giải pháp theo chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đến cán bộ, công chức, người lao động (CBCC-NLĐ) trong cơ quan, đơn vị. Động viên CBCC-NLĐ vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện bình thường mới của đất nước; thi đua lập thành tích cao nhất trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phát động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; động viên, khuyến khích cán bộ, CBCC-NLĐ đề ra giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao và tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tốt vai trò là đơn vị Thường trực Khối thi đua 2 năm 2023; chủ động rà soát, phối hợp các đơn vị nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Khối theo định kỳ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Quang Khởi

Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Khối thi đua 2, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy gởi lời chúc mừng các cơ quan, đơn vị Khối thi đua 2 thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; chúc các tất cả các đồng chí và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN