Khối thi đua số 2 họp mặt đầu xuân và phát động thi đua năm 2024

15/02/2024 - 13:23

BDK.VN - Sáng 15-2-2024, Khối thi đua số 2 tổ chức họp mặt cán bộ, công chức, người lao động trong khối nhằm, phát động thi đua trong năm 2024.

Tham dự họp mặt có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung,  đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát động thi đua năm 2024, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho rằng: Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm Tỉnh ủy phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024 - 2025, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, thay mặt Thường trực Khối thi đua khen thưởng số 2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động trong Khối phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà kế hoạch phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024 của Khối đã đề ra. Kế thừa những thành quả của phong trào thi đua “Đồng khởi mới” những năm qua, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” và phương thức “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình”. Thi đua thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên, nhân dân hiểu rõ và thể hiện tinh thần đồng thuận cao đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương; từ đó tích cực tham gia hưởng ứng và đóng góp vào việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng thi đua ái quốc; thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong năm 2024 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, thi đua tổ chức, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, chương trình, hành động thiết thực tại cơ sở.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 của Khối thi đua số 2, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Rý cho rằng: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm thứ 4 tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục phấn đấu, quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 1-12-2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên, đặc biệt là cán bộ chuyên trách trong Khối thi đua số 2 nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua do Khối thi đua số 2 phát động phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ tất cả các mặt công tác năm đã đề ra và đã đăng ký thi đua, duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào lớn.

“Với tinh thần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, chúng tôi xin hứa quyết tâm hưởng ứng tích cực các nội dung phong trào thi đua do Khối thi đua số 2 phát động, cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp” - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Mai Rý nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị các đơn vị, tổ chức thành viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, xác định rõ đầu việc thực hiện đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024-2025 do tỉnh phát động. Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trong khối phát huy vai trò nêu gương tạo không khí, truyền cảm hứng dẫn dắt, có giải pháp lan toả đến cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động tại cơ quan đơn vị, ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi đợt cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024-2025.

Phát lộc đầu năm cho cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua với 3 nội dung cơ bản gồm: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị; Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Khen thưởng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu điển hình trong Khối thi đua số 2 năm 2023.

Dịp này, Ban tổ chức buổi họp mặt công bổ quyết định và biểu dương, khen thưởng 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Khối thi đua số 2 quý IV-2023 và năm 2023; phát lộc đầu năm cho cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan.

Tin, ảnh: P. Tuyết

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN