Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X tiến hành phiên chất vấn

08/12/2022 - 13:12

BDK.VN - Sáng 8-12-2022, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu quan tâm nhiều vấn đề, trong đó có công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh; về xử lý rác thải môi trường ở Thạnh Phú; trách nhiệm quản lý nhà nước về công chứng trong các giao dịch dân sự liên quan đến đất đai; về hồ sơ, tài liệu đất đai lưu trữ thất lạc…

Đại biểu Nguyễn Văn Bé Tư chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Bé Tư chất vấn.  Ảnh: Hữu Hiệp

Công tác quản lý nhà nước về công chứng

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Bé Tư chất vấn công tác quản lý nhà nước về công chứng (CC) trong các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất. Đại biểu cho rằng, trong thời gian qua, hoạt động CC đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự nhất là đối với các hợp đồng dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất; rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia vào quan hệ hành chính, giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động CC còn một số hạn chế: Công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương còn lỏng lẻo; công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề CC còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, việc phát hiện, xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa nghiêm. Thực tế còn một số người uỷ quyền chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật nên thực hiện uỷ quyền qua trung gian mà không trực tiếp có mặt tại nơi thực hiện CC, một số trường hợp có mặt tại nơi thực hiện CC nhưng không được công chứng viên (CCV) giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó, dẫn đến việc uỷ quyền không đúng theo quy định; một số trường hợp người dân thế chấp quyền sử dụng đất để vay tài sản, nhưng bên cho vay lại ép buộc, hoặc lừa dối bên vay ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không được CCV giải thích, hướng dẫn,… Hậu quả là bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Từ thực tế trên, với trách nhiệm quản lý nhà nước về CC, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp có giải pháp gì để nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật cho người dân và nâng cao trách nhiệm, đạo đức hành nghề CC của đội ngũ CCV trong thời gian tới, để hoạt động CC đúng theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào quan hệ hành chính nhà nước.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng cho rằng: Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về CC tại địa phương, trong thời gian qua Sở Tư pháp đã chủ động tổ chức thực hiện Luật CC và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp trong việc phát triển tổ chức hành nghề CC trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, nhắc nhở trong tổ chức và hoạt động CC. Qua đó, chỉ đạo, nhắc nhở các tổ chức hành nghề CC thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật CC và pháp luật có liên quan, thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục CC các hợp đồng, giao dịch.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng trả lời chất vấn.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng trả lời chất vấn.  Ảnh: Hữu Hiệp

Phối hợp thực hiện tuyên truyền rộng rãi quy định pháp luật về CC, về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu để người dân biết, phát hiện và phòng ngừa. Phối hợp với Hội CCV tỉnh trong các hoạt động quản lý nhà nước và bồi dưỡng nghiệp vụ CC cho CCV. Hàng năm, Sở Tư pháp đều thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 15 Văn phòng CC, với 32 CCV. Hàng năm, CCV của các tổ chức hành nghề CC đều được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hành nghề CC để nâng cao về trình độ; tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu theo quy định. Trong năm 2022, Hội CCV tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề CC tại tỉnh cho CCV.

Mặc dù công tác quản lý nhà nước về CC trong thời gian qua luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chú trọng thực hiện các giải pháp để đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp, trao đổi thông tin cho thấy hoạt động CC vẫn còn tồn tại một số hạn chế, một số CCV còn yếu về nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề CC do đó CCV và tổ chức hành nghề CC đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức pháp luật và ý thức pháp luật khi tham gia hoạt động CC của người dân chưa cao, chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật hoặc hiểu rõ nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Đối với vấn đề mà đại biểu quan tâm, liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất qua các nguồn thông tin phản ánh và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam để trao đổi, nắm thông tin liên quan đến việc phản ánh. Qua nghiên cứu các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng (27 hợp đồng) của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam cung cấp được biết: Bà Trần Thị Vân, sinh năm 1988, thường trú ấp Phú Trạch 1, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, cho người dân vay tiền dưới hình thức hợp đồng ủy quyền và nhận chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong hợp đồng ủy quyền có nội dung bà Vân được toàn quyền chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp...liên quan đến quyền sử dụng đất của bên vay khi hết thời hạn vay mà bên vay không hoàn trả đầy đủ tiền vay cho bên cho vay. Tuy nhiên, thời gian của hợp đồng ủy quyền còn thời hạn nhưng bà Vân vẫn tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người vay cho bên thứ ba. Qua xem xét các hợp đồng này, cho thấy việc CC của CCV  là đúng quy định.

Từ năm 2020 đến năm 2022, đã tổ chức thanh, kiểm tra 25 lượt tại các tổ chức hành nghề CC, ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (8 tổ chức, 5 CCV) trong lĩnh vực CC với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 61,5 triệu đồng. Tiếp nhận và giải quyết 12 trường hợp đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo, không để tồn đọng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động CC, khắc phục các tồn tại hạn chế, ông Võ Minh Thưởng khẳng định: Sở Tư pháp đang và sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật về CC, chứng thực, các chính sách, pháp luật có liên quan nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của CCV, góp phần phòng, chống tội phạm và pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động CC để hợp thức hóa nhằm chiếm đoạt tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công.

Tiếp tục phối hợp, đề nghị Hội CCV tỉnh phát huy vai trò, nhiệm vụ giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định pháp luật về CC,quy tắc đạo đức hành nghề CC và Điều lệ Tổ chức xã hội nghề nghiệp toàn quốc của CCV; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các CCV nhằm xây dựng đội ngũ CCV vững về chuyên môn, có đạo đức và uy tín nghề nghiệp; hoàn thiện và ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội CCV.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động CC, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, phát hiện các hành vi vi phạm để tháo gỡ và chấn chỉnh, đưa hoạt động CC vào nề nếp.

Công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính quyền

Đại biểu HDND tỉnh Nguyễn Minh Triều - Tổ đại biểu HĐND đơn vị huyện Châu Thành có hai vấn đề đề nghị được làm rõ tại kỳ họp:  [Điểm neo] Về công tác chỉ đạo, điều hành, năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, qua các báo cáo kết quả về công tác giám sát, khảo sát của HĐND về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND trên một số lĩnh vực như việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại; về phát triển đô thị; việc thực hiện nhiệm vụ chi một số chính sách quan trọng giai đoạn 2018-2022; việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức thực hiện các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre; tình hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Về Nhà máy xử lý rác thải của tỉnh….cho thấy cũng còn rất nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, vai trò tham mưu của một số ngành trên một số lĩnh vực. Để cho năm 2023 và những năm tiếp theo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững đáp ứng tâm tư nguyện vọng nhân dân tỉnh nhà, đại biểu Nguyễn Minh Triều đề nghị: Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan và những giải pháp cụ thể kịp thời khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Triều.

Chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Triều.  Ảnh: Hữu Hiệp

Về công tác xây dựng chính quyền, thời gian qua, chính quyền và Nhân dân tỉnh quyết tâm thực hiện có hiệu quả phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành với DN”; theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, nhìn nhận lại cũng còn nhiều hạn chế ở một số lĩnh vực quan trọng như: Các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, chế độ công vụ có sự sụt giảm đáng kể. Đề nghị Chủ tịch cho biết có đánh giá gì và giải pháp cụ thể như thế nào để cải thiện những hạn chế ở một số lĩnh vực quan trọng như đã nói trên và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp cơ sở một cách bền vững.

Chia sẻ với đại biểu Nguyễn Minh Triều và bà con cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết: Quán triệt phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; đồng thời, để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh xác định phương châm hành động cả nhiệm kỳ là “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng DN”. Trên cơ sở phương châm của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa phương châm hành động nêu trên trong toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua triển khai thực hiện, với sự nỗ lực chung trong toàn tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; sự góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với sự quản lý, điều hành linh hoạt, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó của các ngành, các cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,33%. Có 15/22 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu NQ; 5/22 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; 1/22 chỉ tiêu đạt trên 80%; 1/22 chỉ tiêu đạt trên 70%. Các giải pháp cải cách, cải thiện môi trường dầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt, kịp thời; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh luôn đặt trọng tâm vào công tác lãnh đạo, điều hành, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao. Trong đó, tập trung kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy UBND các cấp; quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với cấp xã.

Qua đó, đã khẳng định phương châm “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng DN” của UBND tỉnh dần đi vào cuộc sống và tác động tích cực đến tâm thế, hành động và sự vận hành của bộ máy chính quyền các cấp; tập thể UBND tỉnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong điều hành; quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra, góp phần tạo nền tảng vững chắc, cũng như tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu chung trong cả nhiệm kỳ.

Từ những vấn đề nêu trên, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng DN”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc theo dõi sâu sát, tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, có tầm nhìn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đảm bảo đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của chính quyền các cấp phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCC, viên chức; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Bản cam kết thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2022 - 2025 được ký kết giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền là nội dung quan trọng trong thực hiện phương châm “Xây dựng chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng DN” mà tỉnh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia giám sát tích cực của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền. Qua ý kiến của đại biểu, UBND tỉnh ghi nhận; đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện bộ máy chính quyền để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Công tác quản lý hồ sơ, tài liệu về quyền sử dụng đất của người dân.

Liên quan đến việc thất lạc hồ sơ, tài liệu ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân gây khó khăn cho Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam và Tòa án nhân dân TP. Bến Tre trong việc thu thập chứng cứ giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đại biểu Nguyễn Văn Nghiệp chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về nguyên nhân thất lạc hồ sơ, tài liệu, trách nhiệm và phương hướng khắc phục.

 Đại biểu Nguyễn Văn Nghiệp phát biểu ý kiến chất vấn về vấn đề thất lạc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh Thanh Đồng

 Đại biểu Nguyễn Văn Nghiệp phát biểu ý kiến chất vấn về vấn đề thất lạc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh Thanh Đồng

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn cho biết: việc đại biểu phản ánh hồ sơ lưu trữ trước đây không có hoặc bị thất lạc là có cơ sở, cụ thể là trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam. Đối với hồ sơ địa bàn TP. Bến Tre, nguyên nhân thất lạc do cấp đồng loạt nên không có lập hồ sơ lưu trữ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể mà dựa vào danh sách đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Hội đồng xã, phường xét duyệt. Hồ sơ, tài liệu thất lạc do trước đây thuộc quyền quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bến Tre bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tiếp nhận. Trong giai đoạn trước công tác lưu trữ hồ sơ địa chính chưa được quan tâm đúng mức, lưu trữ chưa khoa học. Mặt khác, cơ sở vật chất (kho lưu trữ), chưa có đầy đủ máy móc, trang thiết bị còn lạc hậu…dẫn đến hồ sơ, tài liệu địa chính bị thất lạc, hư hỏng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn trả lời chất vấn tại cuộc họp HĐND tỉnh lần thứ 7. Ảnh Thanh Đồng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn trả lời chất vấn tại cuộc họp HĐND tỉnh lần thứ 7. Ảnh Thanh Đồng

Đối với hồ sơ địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, hồ sơ thất lạc chủ yếu là hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo dữ liệu bản đồ số hóa 299, chưa được scan, quét lưu trữ dạng số. Trong giai đoạn này, hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý và di dời trụ sở nhiều lần nên khi bàn giao lại cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện hồ sơ không còn đầy đủ, các hồ sơ cấp giấy trong giai đoạn này không còn đầy đủ nên không có hồ sơ để cung cấp cho Tòa án nhân dân huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Tòa án nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đối chiếu từng hồ sơ bị thất lạc để có hướng xử lý cụ thể. Trong đó, có nội dung phản ánh của Tòa án nhân dân TP. Bến Tre và Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. Bố trí kinh phí thực hiện scan, quét hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận theo số liệu cũ. Hiện nay, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lưu trữ dạng số và dạng giấy, các kho lưu trữ đã xuống cấp, không đủ diện tích để lưu trữ hồ sơ giấy. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, bố trí trụ sở làm việc và kho lưu trữ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Thạnh Phú

Tại phiên chất vấn, đại biểu Huỳnh Thị Cẩm nêu ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Phú khi thực hiện chủ trương và phương án vận chuyển rác thải huyện Mỏ Cày Bắc về huyện Thạnh Phú để xử lý tạm thời. Đại biểu Huỳnh Thị Cẩm đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết phương án vận chuyển rác, trách nhiệm của các bên trong vận chuyển rác, cam kết của đơn vị thu gom rác và thời gian thực hiện tiếp nhận lượng rác thải của huyện Mỏ Cày Bắc.

Đại biểu Huỳnh Thị Cẩm chất vấn về vấn đề ô nhễm tại nhà máy rác Thạnh Phú. Ảnh: Thanh Đồng

Đại biểu Huỳnh Thị Cẩm chất vấn về vấn đề ô nhễm tại nhà máy xử lý rác thải Thạnh Phú. Ảnh: Thanh Đồng

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn cho biết: Thông tin cụ thể về thực trạng của Nhà máy xử lý rác Thạnh Phú (giai đoạn đầu tư 1) hiện tại có công suất xử lý 45 tấn/ngày (trên diện tích 0,7ha) với hệ thống ủ vi sinh kỵ khí và thu hồi rác thải có thể tái chế, tái sử dụng. Nhà máy tiếp nhận lượng rác của huyện Thạnh Phú khoảng 25 tấn/ngày (xử lý ước khoảng 90% tổng lượng rác thải tiếp nhận hàng ngày). Trong quá trình xử lý rác thải có phát sinh mùi hôi từ nhà máy, nhà máy có tiến hành phun xịt khử mùi ngay khi rác mới tiếp nhận và đã ngưng tiếp nhận bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải.

Qua kiểm tra, lượng rác thải tồn tại nhà máy khoảng 20 tấn là do chưa đầu tư  lò đốt rác nên chưa xử lý được lượng rác vô cơ tồn này. Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét tham mưu UBND tỉnh đồng ý cho nhà máy đầu tư giải quyết tình thế, cần thiết hợp đồng với đơn vị đủ chức năng, điều kiện vận chuyển, xử lý 20 tấn rác tồn tại Nhà máy để tạo mặt bằng trong việc triển khai đầu tư giai đoạn 2, cũng như tiếp nhận thêm rác thải của huyện Mỏ Cày Bắc. Tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác huyện Thạnh Phú xuống cấp đã được UBND huyện Thạnh Phú thực hiện dặm vá, sửa chữa khắc phục từ ngày 28-11-2022 đến nay đã đảm bảo cho xe rác lưu thông.

Đối với phương án vận chuyển rác từ huyện Mỏ Cày Bắc về xử lý tại nhà máy xử lý rác thải tại huyện Thạnh Phú với khối lượng vận chuyển từ 5 - 7 tấn/ngày (rác thải phát sinh hàng ngày), mỗi ngày 1 chuyến xe. Theo phương án này vẫn đảm bảo công suất xử lý của nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Phú, thời gian thực hiện đến khi mở lại Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với hệ thống chính trị huyện Thạnh Phú tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ khó khăn chung của tỉnh và ủng hộ việc vận chuyển rác thải của huyện Mỏ Cày Bắc về nhà máy xử lý rác thải Thạnh Phú xử lý. Trong quá trình thực hiện vận chuyển rác, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ UBND huyện Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú theo dõi, giám sát và kiểm tra đơn vị vận chuyển, nhà máy xử lý thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến môi trường từ việc thu gom, vận chuyển và xử lý; không để nhà máy xử lý rác thải Thạnh Phú tác động xấu đến môi trường hơn sau khi tiếp nhận xử lý rác của huyện Mỏ Cày Bắc.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Ảnh: Hữu Hiệp

Về vấn đề này, phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú giải quyết những vướng mắc trong công tác phối hợp. Đồng thời tiếp thu ý kiến của đại biểu đóng góp, chọn thời điểm vận chuyển rác phù hợp để không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Đối với tình trạng trì trệ, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm của các dự án nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre tại xã Hữu Định, UBND tỉnh đã quyết định xử phạt và đình chỉ, cho thời gian khắc phục trong 7,5 tháng. Qua theo dõi nhận thấy là khả năng nhà đầu tư không khắc phục được, như vậy thì khả năng là sau thời gian khắc phục sẽ có quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. “Hiện tỉnh tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư để đầu tư nhà máy xử lý rác theo hướng có công nghệ hiện đại xử lý rác thải trong ngày, không để tồn đọng. Đây là việc mà UBND tỉnh quyết tâm xử lý dứt điểm”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Hữu Hiệp

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát biểu kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Có 4 vị đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn về 4 vấn đề tại hội trường. Các vấn đề được đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề bức xúc, quan trọng được Nhân dân và cử tri tỉnh nhà quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của HĐND tỉnh tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu HĐND tỉnh, các vị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn đã thể hiện được trách nhiệm với cử tri và tâm huyết của đại biểu đối với những vấn đề cụ thể, bức xúc tại địa phương và được nhiều cử tri quan tâm, nhất là các vấn đề rác thải sinh hoạt, vấn đề quản lý Nhà nước về đất đai, về hoạt động công chứng; đây là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại địa phương trong thời gian qua.

Phiên chất vấn được thực hiện nghiêm túc, tích cực tranh luận để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, với mục đích cuối cùng là tìm ra giải pháp hữu hiệu và lộ trình cụ thể cho các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc; đề ra phương hướng, giải pháp căn cơ để thực hiện. Người trả lời chất vấn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình về ngành, lĩnh vực phụ trách; có thái độ tôn trọng đại biểu và cử tri trong việc trả lời chất vấn; nội dung trả lời rõ ràng, có đưa ra giải pháp và lộ trình giải quyết đối với từng vấn đề.

Cụ thể đối với từng nội dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện các công việc sau đây: Vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Thạnh Phú.

Khẩn trương xác định quy hoạch sử dụng đất, bố trí nguồn lực thỏa đáng và có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các công trình, dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh với quy mô, công suất và công nghệ phù hợp, đảm bảo xử lý rác hiệu quả và lâu dài cho tỉnh, đặc biệt khẩn trương kêu gọi đầu tư đối với dự án nhà máy xử lý rác thải cấp tỉnh.

Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục nâng cấp công suất xử lý rác thải của nhà máy xử láy rác thải huyện Thạnh Phú, nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác của huyện và các vùng lân cận trong trường hợp cần thiết. Thường xuyên kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, theo dõi, giám sát lượng rác xử lý hàng ngày tại nhà máy rác để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, hạn chế tới mức thấp nhất việc tác động xấu đến môi trường và đời sống của người dân khu vực xung quanh nhà máy.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến tiếp nhận rác từ huyện Mỏ Cày Bắc về huyện Thạnh Phú. Tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh trong điều kiện Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre dừng hoạt động. Có phương án xử lý đảm bảo an toàn tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng cuộc sống người dân trong quá trình vận chuyển rác thải từ các huyện đến bãi rác thị trấn Thạnh Phú.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công chứng trong các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề CC trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế tại các đơn vị nhất là các hạn chế về năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CCV hành nghề CC. Đồng thời, có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề CC khi CC các giao dịch cho người dân phải giải thích rõ quyền và nghĩa vụ các bên; hậu quả pháp lý phát sinh từ giao dịch đó để nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện hoạt động công chứng.

Đề nghị Hội CCV tỉnh phát huy vai trò giám sát đối với các hội viên trong việc tuân thủ pháp luật về CC và quy tắc đạo đức hành nghề CC; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CCV trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức thích hợp về CC nhất là về các hành vi có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các quy định pháp luật về công chứng, giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất để nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân, hạn chế tình trạng người dân bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản từ các giao dịch về quyền sử dụng đất.

Công tác quản lý hồ sơ, tài liệu về quyền sử dụng đất của người dân. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình đã thụ lý tại Tòa án nhân dân hai cấp bị thất lạc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phối hợp, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Khẩn trương rà soát, thống kê các trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn tỉnh (từ trước năm 2016) chưa được lưu trữ để thực hiện lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ đất đai; nâng cấp trụ sở làm việc và kho lưu trữ cho các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để công tác lưu trữ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân được bảo đảm.

Công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính quyền: Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của từng ngành nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu các NQ của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh và NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó cần sâu sát, quyết liệt cải thiện các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bất cập như vấn đề về môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, các vấn đề về phát triển đô thị, khu công nghiệp,...

Tiếp tục thực hiện cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, đội ngũ CBCC theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động của chính quyền các cấp sát với nhiệm vụ của từng cấp chính quyền và thực tế tại địa phương; tiến hành đánh giá, công nhận chính quyền trong sạch vững mạnh theo hướng thực chất và bền vững.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Bảng cam kết thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX giai đoạn 2022 - 2025. Gắn kết quả cải thiện các chỉ số cải cách hành chính với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện cam kết. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của người dân trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp.

Qua đây, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh và người đứng đầu các sở, ngành tỉnh quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn và những nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp để giải quyết tốt các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã đặt ra; đồng thời báo cáo kết quả cho đại biểu HĐND và cử tri được biết theo thời gian đã cam kết.

“Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên chất vấn hôm nay để từng lúc thông tin kết quả với cử tri. Đồng thời, HĐND tỉnh kêu gọi Nhân dân tỉnh nhà chia sẻ, đồng cảm trước những khó khăn của tỉnh, nhất là vấn đề về rác thải để cùng đồng thuận và thực hiện các chủ trương của tỉnh, thực hiện giám sát, thông tin kịp thời đến các đại biểu HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các cam kết của thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

Hữu Hiệp - Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN