Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

02/01/2020 - 20:59

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là cán bộ hưu trí, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại biểu HĐND; các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí; trí thức tiêu biểu trong tỉnh; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Ban liên lạc hội đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long; các chức sắc tôn giáo; lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Căn cứ vào nội dung gợi ý của Tiểu ban Văn kiện tổ chức để các đối tượng trên thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện. Tổ chức bằng các cuộc hội nghị, lấy ý kiến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thư góp ý trực tiếp gửi về Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian từ giữa tháng 12-2019 đến cuối tháng 5-2020.

Mục đích là nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân vào việc xây dựng văn kiện đại hội; tham gia góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở tiếp cận nguồn thông tin, lắng nghe ý kiến thảo luận góp ý nhiều chiều, nhiều kênh để chọn lọc, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện, đảm bảo tính khả thi, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

H. Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN