Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Audio âm thanh 00:01:33
Chia sẻ: