Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng

09/10/2020 - 07:26

BDK - Những năm qua, công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng (BĐBP) và các lực lượng có liên quan trong bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được nâng cao; công tác bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập tác chiến phòng thủ; phòng cháy, chữa cháy được thực hiện thống nhất về chương trình, nội dung, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Các lực lượng phối hợp tuần tra tuyến biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Các lực lượng phối hợp tuần tra tuyến biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Kết quả công tác phối hợp

Việc bảo đảm các điều kiện hoạt động của lực lượng quân sự, công an cấp xã, dân quân tự vệ như trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc, bố trí nơi ở, làm việc, chế độ, chính sách được quan tâm nhiều hơn, đã từng bước đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP và Nghị định  số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, về việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng quân sự, công an, BĐBP trong bảo vệ ANCT, TTATXH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp hoạt động; hàng năm ở từng cấp đều có xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động bảo vệ ANTT, TTATXH từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tham mưu xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề trong phối hợp hoạt động bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, và đến tận xã, phường, khu phố, ấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH; tham mưu kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Định kỳ, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng. Qua trao đổi thông tin, các lực lượng đã thống nhất, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình có liên quan đến công tác ANCT, TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng, từ đó đã làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy xử trí kịp thời những tình huống đột xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các lực lượng. Ở một số địa phương, việc xây dựng quy chế phối hợp trong bảo vệ ANCT, TTATXH, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy chất lượng chưa cao. Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an với MTTQ, tổ chức, đoàn thể cấp xã, phường trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn có lúc còn lúng túng...

Phương hướng nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 133 và Nghị định số 03 của Chính phủ, thời gian tới, cần tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về đường lối, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất lượng và tích cực tham gia trong hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ động phối hợp làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công an cấp xã có chất lượng tổng hợp cao, nhất là chất lượng về chính trị.

Cấp ủy đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa công tác giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu. Giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và Liên đoàn Lao động tỉnh cần có cơ chế phối hợp cụ thể, rõ ràng, triển khai đồng bộ, có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác phối hợp, đồng thời đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở nên thường xuyên, đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật nói chung, cũng như công tác quân sự, quốc phòng cho các cấp, các ngành và trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 133, Nghị định số 03 của Chính phủ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần phải tổ chức quán triệt kỹ và triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nâng cao hiệu quả trong các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, góp phần xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN