Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

05/10/2022 - 07:10

BDK - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa phục vụ tốt cho nhân dân về thủ tục hành chính.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa phục vụ tốt cho nhân dân về thủ tục hành chính.

Hạn chế cần khắc phục

Trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp (DN) hiện nay đâu đó còn một vài cơ quan, đơn vị, một số cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) còn gây phiền hà cho dân. Một số cơ quan, đơn vị chưa thống nhất với nhau cách giải quyết TTHC, chưa phối hợp tốt trong quy trình liên thông làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải quyết TTHC, dẫn đến trễ hẹn, gây phiền hà cho người dân và DN.

Bộ TTHC quy định cụ thể: thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian trả kết quả. Thế nhưng thực tế, theo báo cáo kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021 thì vẫn còn không ít người được hỏi cho rằng họ đã đi lại nhiều lần, thậm chí rất nhiều lần mới nhận được kết quả. Cụ thể, 8,64% phải đi lại 3 - 4 lần; từ 5 lần trở lên là 2,57%, có trường hợp phải đi lại tới trên 10 lần.

Đây là mấu chốt vấn đề cần phải làm rõ. Khi người dân đến, CC tiếp nhận phải hướng dẫn hồ sơ này còn thiếu gì, cần bổ sung gì một cách rõ ràng, đầy đủ. Từ đó, người dân cầm về và bổ sung làm lại một lần cho hoàn chỉnh. Thực tế thì một số CB, CC chỉ hướng dẫn qua loa, dẫn đến việc khi người dân quay lại lần thứ 2, thứ 3 vẫn chưa hoàn chỉnh được.

Mặt khác, đâu đó vẫn còn phản ánh của người dân về việc CB, CC nhũng nhiễu, gây phiền hà. Cũng theo báo cáo nêu trên, vẫn còn 5,94% số người được hỏi cho rằng, CC có gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết TTHC. Thậm chí có cả những người được hỏi còn cho rằng CB, CC đã gợi ý nộp thêm tiền ngoài quy định…

Ngoài nguyên nhân khách quan từ phía người dân không bổ túc hồ sơ kịp thời, quy định hành chính rườm rà, phức tạp… các hồ sơ trễ hẹn còn có nguyên nhân chủ quan từ tinh thần trách nhiệm, năng lực của CC và sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan chưa nhịp nhàng, đồng bộ.

Quan tâm cải cách chế độ công vụ

Để chấn chỉnh tình trạng này, nhằm đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa cải cách chế độ công vụ. Đầu tiên là phải nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, CC trong công tác tiếp dân, có thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân, DN; thân thiện, niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn người dân về quy trình thực hiện các thủ tục.

Các đơn vị, địa phương cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng CC trực tiếp giải quyết công việc với người dân, DN; nghiêm cấm và đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong giải quyết công việc với người dân, DN, để đảm bảo không còn xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công; đồng thời có các biện pháp giám sát, phòng ngừa hữu hiệu nhất.

Xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ CB, CC, VC theo hướng lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường đối thoại với người dân, DN để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC của người dân, tổ chức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính phải niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại vị trí thuận tiện, khoa học để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai, minh bạch những thay đổi của TTHC khi có quyết định công bố của UBND tỉnh.

Nghiêm túc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa những TTHC rườm rà, phức tạp hoặc đề xuất bổ sung loại giấy tờ cần thiết vào trong quy định, tránh tình trạng CC giải quyết tự ý đòi bổ sung thêm các giấy tờ khác ngoài quy định.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức được giải quyết đúng quy định, đúng thời gian; tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cá nhân, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế, chế tài đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN