Nhiều điển hình tiên tiến qua 5 năm thi đua của đồng bào Công giáo

21/07/2010 - 08:46

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm và Ban Đoàn kết Công giáo huyện vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện Giồng Trôm lần thứ III (2005 - 2010).

5 năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã phát động đồng bào Công giáo trong huyện hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong giáo dân Công giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đã được giới Công giáo huyện tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả; tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  gắn với đời sống giáo dân “Kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”; hưởng ứng học tập về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hiện huyện Giồng Trôm có 994 hộ Công giáo 5.226 giáo dân; có 95% hộ Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; có 6/8 nhà thờ đạt cơ sở thờ tự văn minh. Trong các họ đạo, phần lớn giáo dân đã giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh sạch, đẹp, tham gia thực hiện tốt hơn kế hoạch hóa gia đình.
Tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Đơ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Đoàn kết Công giáo huyện là đã tập hợp giáo dân, làm cho người Công giáo tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong tinh thần đoàn kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Phó Bí thư đề nghị Ban đoàn kết Công giáo cần gắn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho bà con giáo dân hiểu biết về Pháp lệnh tín ngưỡng -Tôn giáo; mỗi gia đình Công giáo đều học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.
Nhân dịp này, UBND huyện Giồng Trôm khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào Công giáo.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN