Nhiều đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”

31/12/2019 - 21:08

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị.

Ngày 31-12-2019, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm mô hình “Đơn vị học tập” (ĐVHT) (2017 - 2019) và trao giấy công nhận ĐVHT. Đại diện một số sở, ngành tỉnh và 31 trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đặng Thị Hoa thông tin kết quả 3 năm tổ chức mô hình. Theo đó, năm 2019 là năm thứ ba thực hiện xây dựng ĐVHT cấp tỉnh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2019 sẽ triển khai thực nghiệm xây dựng ĐVHT theo tiêu chí mới. Đây gọi là thực nghiệm vì các tiêu chí còn chờ phê duyệt của Chính phủ. Có 36 trường, trung tâm và 55 cơ quan đăng ký xây dựng ĐVHT. Kết quả qua bình xét của Hội đồng, có 32 trường, trung tâm, 32 cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể đạt danh hiệu ĐVHT. Trong đó, có 63 đơn vị đạt loại tốt, 1 loại khá.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức ghi nhận và chúc mừng các cơ quan, đơn vị đã đạt danh hiệu ĐVHT năm 2019, nhất là các cơ quan, đơn vị đã phấn đấu đạt danh hiệu ĐVHT 3 năm liền. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng ĐVHT theo hướng dẫn; quan tâm, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia thực hiện đạt mô hình “Gia đình học tập”, nhằm tạo sự lan tỏa đến cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, UBND tỉnh trao giấy công nhận ĐVHT cho 64 đơn vị, danh hiệu ĐVHT 3 năm liền (2017, 2018 và 2019) cho 14 đơn vị. Ban Tổ chức thông tin một số nội dung đăng ký cho năm 2020.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN