Nhiều mô hình mới từ phong trào thi đua Quyết thắng

12/10/2018 - 08:36

Cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Tân Thiềng nhân chuyến về nguồn. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Tân Thiềng nhân chuyến về nguồn. Ảnh: Đặng Thạch

Quán triệt và thực hiện Thông tư số 160, ngày 9-11-2014 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác TĐ, KT trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã khơi dậy và phát huy tính tự giác sáng tạo của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những kết quả thiết thực của các cuộc vận động và phong trào thi đua như “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”; “LLVT Bến Tre chung tay vì người nghèo”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”… đã tác động tích cực đến ổn định chính trị, tư tưởng cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ. Nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục xuất hiện trên các lĩnh vực hoạt động của LLVT tỉnh được nhân rộng. Cụ thể là mô hình “Nói lời hay làm việc tốt” (Ban Chỉ huy Quân sự - CHQS huyện Châu Thành), “Mỗi ngày học một điều Bác Hồ dạy” (Phòng Chính trị), “Quan tâm thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo” (Trường Quân sự), “Tiếng chuông an ninh”, “Xóm đạo bình yên” (Ban CHQS huyện Chợ Lách), “3 xây, 3  chống, 5 tự quản” (Ban CHQS huyện Thạnh Phú), “Trồng rau sạch trong nhà lưới” (Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc), “Xanh, sạch, đẹp” (Ban CHQS huyện Ba Tri), “Vận động góp vốn gây quỹ hỗ trợ lực lượng dân quân nghèo phát triển kinh tế”... Từ đó khẳng định, tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá phong trào thi đua Quyết thắng của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trước hết và cốt lõi nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lòng trung thành, sự kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt bằng các hình thức trong Quân đội tiếp tục thực hiện tốt, nhất là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, nơi có nhiều khó khăn, phức tạp, giúp cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo; đồng thời, cán bộ, chiến sĩ luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, bài trừ hủ tục, khám chữa bệnh miễn phí, phát triển kinh tế, đấu tranh ngăn ngừa những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Điều đáng quý là LLVT tỉnh đã xây dựng thành công “thế trận lòng dân” để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, đó là những biểu hiện vô cùng sinh động về tình đoàn kết quân dân, về tình cảm và tấm lòng của nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ của mình.

 Để phong trào thi đua Quyết thắng trong thời gian tới thật sự là động lực thúc đẩy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trước hết phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ, KT về số và chất lượng; đồng thời, cấp ủy, người chỉ huy phải là người thực sự nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào, nhất là cơ quan chính trị phải thể hiện tốt vai trò của một cơ quan thường trực bám sát các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên, tình hình thực tiễn của đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm, chức năng tham mưu cho cấp ủy và chỉ huy, xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng và công tác TĐ, KT phù hợp với từng loại hình đơn vị; thường xuyên duy trì nền nếp kiểm tra đánh giá kết quả phong trào, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong từng giai đoạn và từng đợt thi đua đột kích.

Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN