Nhiều năm không có trường hợp sinh con thứ 3

09/06/2010 - 08:45

Thạnh Phước là xã giáp biển của huyện Bình Đại, có 7 ấp, với 2.354 hộ gồm 10.074 nhân khẩu. Từ năm 2007 đến nay, Thạnh Phước không có trường hợp sinh con thứ 3. Đây là một thành tích đáng khích lệ, đối với xã vùng sâu, địa bàn phức tạp. Ở Thạnh Phước, Đảng ủy - UBND xã đặc biệt quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở Nghị quyết Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch và nhiệm vụ giao cho các ngành, các ấp, triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức học tập tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vận động chị em đã lập gia đình thực hiện tốt giảm sinh.

Ngoài ra, mạng lưới cộng tác viên cũng được lãnh đạo xã quan tâm, củng cố nên đã kịp thời hỗ trợ các tình huống khó khăn, giúp công tác truyền thông ngày càng có hiệu quả hơn. Cán bộ chuyên trách dân số đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo chi bộ ấp, các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, dưới sự điều hành của Ban dân số xã, hầu hết các đoàn thể đều đưa lực lượng của mình tham gia các hoạt động truyền thông. Ý thức được tầm quan trọng của công tác dân số, những năm qua, cán bộ chuyên trách DS xã còn thường xuyên trau dồi kiến thức về DS-KHHGĐ để vững vàng trong công tác truyền thông, thường xuyên dự họp với các tổ NDTQ và coi đây là môi trường thuận lợi để tuyên truyền DS-KHHGĐ cho nhiều gia đình.

Nội dung truyền thông luôn đặt vấn đề xây dựng gia đình, làm nền tảng cho việc chăm sóc thế hệ trẻ có sức khỏe, năng lực về sau, và sử dụng những gương người tốt việc tốt trong xã hội để thuyết phục. Ngoài ra, còn có những cách làm thích hợp với từng nhóm đối tượng như: cặp vợ chồng mới cưới, mới ra riêng, cặp vợ chồng có 2 con, vợ chồng nghèo, để tác động, giúp đỡ họ nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi trong chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ đã góp phần duy trì xã văn hóa vững mạnh trong nhiều năm liền.

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN