Ông Phạm Minh Chính giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

16/02/2016 - 05:44

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị tin tưởng phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Sáng 15-2, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị.

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XI; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã dự Hội nghị. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã công bố Quyết định phân công đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị tin tưởng phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Minh Chính là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị: Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Vừa qua, đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công đồng chí Phạm Minh Chính giữ cương vị Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng đồng chí Phạm Minh Chính tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất quan trọng và vẻ vang được Đảng giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh tặng hoa và chúc mừng đồng chí Tô Huy Rứa đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó. 

Nhận Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ. 

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đối với đất nước và nhân dân. Vì vậy, toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất. Mọi hoạt động của công tác tổ chức xây dựng Đảng đều phải hướng vào mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, có trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trước hết là những người trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu để góp phần đổi mới hệ thống chính trị với 3 trụ cột chính: Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng cơ chế vận hành thông suốt, đồng bộ, có tính liên thông, khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ - “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt ”, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá, có tầm nhìn chiến lược; hành động quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN