Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên, năm 2022

08/06/2022 - 11:30

BDK.VN - Ngày 8-6-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; phó bí thư huyện ủy, thành ủy, chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có bài phát biểu tại buổi khai giảng. Trân trọng giới thiệu bạn đọc!

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên. Ảnh: Quốc Hùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên. Ảnh: Quốc Hùng

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc, các đồng chí giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp tổ chức và trực tiếp giảng dạy lớp học này; hoan nghênh sự có mặt đông đủ của tất cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo học viện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên, cùng toàn thể các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, chính vì vậy, đội ngũ cán bộ của Đảng luôn luôn được bảo đảm về số lượng và chất lượng, đảm nhiệm thành công mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định phương hướng trong thời gian tới là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định: “Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực lãnh đạo, quản lý, để làm nhân tố đột phá trong chiến lược phát triển”.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Mục tiêu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Qua đó, vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thưa các đồng chí,

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kịp thời là một nhu cầu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm cho cán bộ được học tập thường xuyên, liên tục để cán bộ luôn luôn cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo quản lý khoa học, tiếp cận kịp thời các thông tin mới, giúp cho các đồng chí đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý có cơ sở lý luận, bám sát thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Với yêu cầu nhiệm vụ thực hiện tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh nhà, vừa bao gồm mục tiêu cụ thể đến năm 2025, vừa thể hiện khát vọng, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, yếu tố quyết định đó là tầm nhìn chiến lược về con người. Lớp học lần này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh Bến Tre, việc tổ chức lớp học nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để trau dồi, cập nhật kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Với ý nghĩa đó, các đồng chí học viên được triệu tập dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần xác định trách nhiệm cao trong việc thực hiện nội dung chương trình lớp học đề ra.

Lớp học được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, trong thời gian 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10-6-2022), với 6 chuyên đề đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Khu vực II thống nhất lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh Bến Tre, đây là những vấn đề quan trọng, có nhiều nội dung mới, mang tính thời sự, chúng ta cần tiếp cận để có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong thực tiễn công tác. Trong thời gian 3 ngày, các đồng chí đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trong điều kiện toàn tỉnh chúng ta đang khẩn trương triển khai các nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, có rất nhiều việc cần phải làm, nên cũng có những khó khăn nhất định trong thu xếp thời gian. Tôi đề nghị các đồng chí cố gắng khắc phục khó khăn, sắp xếp thời gian, công việc để tham dự đầy đủ các chuyên đề, tập trung nghiên cứu và trao đổi thảo luận, góp phần làm toàn diện hơn, sâu sắc thêm kiến thức, kỹ năng được lĩnh hội từ đội ngũ giảng viên, qua đó, vận dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn tại cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu hàng năm và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thưa các đồng chí,

Với tinh thần đó, các đồng chí được triệu tập tham dự lớp học này cần xác định trách nhiệm cao, tập trung và học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung chương trình lớp học đề ra.

Đối với Trường Chính trị tỉnh, đề nghị các đồng chí chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phòng học, phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập.

Đề nghị các cơ quan tham mưu cần có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, quản lý lớp, theo dõi quá trình học tập của lớp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt khóa học, thường xuyên báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của học viên cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề nghị các đồng chí trong ban cán sự lớp cùng các đồng chí học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quản lý và thực hiện học tập nghiêm túc, có kết quả.

Một lần nữa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, cảm ơn các đồng chí giảng viên, báo cáo viên đã quan tâm hỗ trợ, hợp tác với tỉnh Bến Tre tổ chức lớp học quan trọng và ý nghĩa này. Tỉnh Bến Tre mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của tỉnh. Xin chúc quý lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực II cùng tất cả các đồng chí mạnh khỏe và thành công, chúc lớp học chúng ta đạt nhiều kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Lê Đức Thọ -  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN