Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại buổi họp mặt cán bộ luân chuyển, điều động

24/05/2022 - 18:07

BDK.VN - Chiều 24-5-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt cán bộ luân chuyển, điều động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Hữu Hiệp

Thưa các đồng chí!

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về luân chuyển cán bộ; và căn cứ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 28-6-2017 và Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 14-8-2019 về luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt cán bộ được luân chuyển, điều động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, để lắng nghe các đồng chí phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm rút ra, những kiến nghị, đề xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Thưa các đồng chí!

Công tác tổ chức, cán bộ là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, luân chuyển, điều động cán bộ là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, qua đó giúp cho cán bộ có thêm kiến thức thực tế để trưởng thành và phát triển nhanh, toàn diện hơn, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Thông qua công tác luân chuyển, điều động sẽ giúp phát hiện được những cán bộ có phẩm chất, năng lực, chiều hướng phát triển tốt; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cho hệ thống chính trị của tỉnh.

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tỉnh đã luân chuyển 14 đồng chí về giữ các chức vụ chủ chốt ở huyện, ngành tỉnh (trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 8 đồng chí Tỉnh ủy viên; 4 đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành; 1 cán bộ lãnh đạo cấp phòng không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); điều động 3 đồng chí Tỉnh ủy viên về giữ chức vụ bí thư huyện ủy; điều động từ huyện này sang huyện khác 1 đồng chí. Cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện là 11 đồng chí (8 đồng chí giữ chức vụ bí thư huyện ủy, thành ủy; 1 đồng chí Phó b thư Huyện ủy; 1 đồng chí giữ chức vụ chủ tịch UBND và 1 đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện); 3 đồng chí luân chuyển từ ngành tỉnh sang ngành tỉnh; điều động 3 đồng chí Tỉnh ủy viên giữ chức vụ bí thư huyện ủy; điều động 1 đồng chí Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy giữ chức vụ tương đương.

Các đồng chí được luân chuyển, điều động đa số là cán bộ trẻ trong diện quy hoạch, có năng lực và triển vọng phát triển, thể hiện tư tưởng tiến công, quyết tâm nhận nhiệm vụ mới với tinh thần để học tập và rèn luyện thực tiễn, tích lũy thêm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành; đã chủ động, tích cực học hỏi, tìm tòi, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo địa phương tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Về cơ bản, các đồng chí được luân chuyển, điều động giữ cương vị mới đều nỗ lực, phát huy được vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp cận nhanh với môi trường mới, xác định những khó khăn, vướng mắc, những thử thách cần phải vượt qua; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm, tạo điều kiện, hỗ trợ.

Có thể khẳng định các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm yêu cầu, kịp thời, đồng bộ, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện; qua đó góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, trì trệ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí được luân chuyển, điều động trong thời gian qua, và đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí được luân chuyển, điều động luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực rèn luyện, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, phát huy khả năng, tăng cường bám sát cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Căn cứ kết quả công tác của các đồng chí trong thời gian luân chuyển, điều động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, bố trí vị trí công tác phù hợp.

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy, các ngành phân tích, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình công tác luân chuyển, điều động cán bộ của tỉnh, đúc rút ra bài học kinh nghiệm, tham mưu cho Tỉnh ủy làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, gắn với và đồng bộ với công tác cán bộ của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện chiến lược và chính sách cán bộ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài, thực sự công tâm, khách quan, chí công vô tư; tuân thủ đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp buổi họp mặt hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Lê Đức Thọ

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN