Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025

27/01/2021 - 07:14

BDK - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Tỉnh ủy phát động từ năm 2015 đến 2020; thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhà.

Công an TP. Bến Tre trao quyết định điều động Công an chính quy. Ảnh: Đ.Chính

Công an TP. Bến Tre trao quyết định điều động Công an chính quy. Ảnh: Đ.Chính

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương từ nay đến năm 2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Thông qua phong trào thi đua nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương; qua đó, nâng cao tính năng động, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu của từng cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vận dụng phương châm “Hai chân - Ba mũi” trong phong trào Đồng khởi năm 1960, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của Công an Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 được thực hiện theo phương châm: “Hai chân - Ba mũi”, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, “Hai chân”, gồm: Chân thứ nhất là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới; Chân thứ hai là tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Ba mũi” gồm: Mũi thứ nhất: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an các cấp; tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo 4 cấp công an, bảo đảm “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực trong lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường ứng dụng và huy động tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ các mặt công tác công an, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Mũi thứ hai: Chủ động phối hợp các ngành có liên quan tham mưu cấp ủy, UBND các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giải quyết ổn định tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng về ANTT.

Mũi thứ ba: Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường các giải pháp triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung đấu tranh, trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội… Tăng cường phối hợp công an các tỉnh giáp ranh và trong khu vực đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh có liên quan đến địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện tốt các nội dung của “Hai chân - Ba mũi” nêu trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an tỉnh căn cứ theo tình hình, nhiệm vụ chuyên môn được giao tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên gắn với phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; rút ra kinh nghiệm về những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua cho năm tiếp theo; kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả từ phong trào thi đua để phổ biến học tập, nhân rộng theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy từng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ và đơn vị đề ra hàng năm về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác đảm bảo ANTT.

Trước mắt, quán triệt phương châm hành động của toàn lực lượng CAND năm 2021 là “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, công an các đơn vị, địa phương phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua năm 2021, trọng tâm là thực hiện thắng lợi cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN