Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

16/07/2021 - 06:45

BDK - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bến Tre luôn xác định công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho toàn dân là một bộ phận trong sự nghiệp giáo dục chung của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản lâu dài có ý nghĩa chiến lược. Thực hiện tốt công tác GDQP&AN cho toàn dân chính là góp phần tạo ra tiềm lực chính trị - tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Từ đó, nỗ lực thực hiện công tác này và đạt được những kết quả quan trọng.

Trao giấy chứng nhận cho các vị chức sắc hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Ảnh: Đặng Thạch

Trao giấy chứng nhận cho các vị chức sắc hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Ảnh: Đặng Thạch

Thiết thực, hiệu quả

Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương; chú trọng làm tốt công tác GDQP&AN cho các đối tượng và toàn dân. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác GDQP&AN, trọng tâm là Luật GDQP&AN; kế hoạch GDQP&AN của Quân khu 9; chủ trì, chủ động, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP&AN tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác này phù hợp với đặc điểm địa bàn. Từ tham mưu của Bộ CHQS, tỉnh đã xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện.

Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn một bước Hội đồng GDQP&AN sau đại hội đảng các cấp. Đồng thời, cơ quan quân sự các cấp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Thông qua đó, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đưa công tác GDQP&AN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Mở rộng đối tượng

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm được tiến hành chặt chẽ ở cả 3 cấp, đúng thời gian theo luật định. Bên cạnh việc cử cán bộ đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN ở Bộ và Quân khu, tỉnh tích cực triển khai bồi dưỡng, GDQP&AN cho đối tượng 3, 4, học sinh, sinh viên theo phân cấp và phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng cho lực lượng quân sự, biên phòng, bộ phận tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu cho tỉnh bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để đội ngũ này nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện của đại hội. Trên cơ sở đó, cập nhật tư duy mới của Đảng về QP&AN vào các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng. Chủ động mở rộng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng đặc thù: chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, công nhân trong các khu công nghiệp... Ngoài ra, tỉnh còn tích cực kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức QP&AN với các hoạt động chuyên môn của các ngành và công tác QP ở các cấp.

Những kinh nghiệm và kết quả đạt được là cơ sở để lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN, xây dựng tỉnh phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về QP&AN.

Thượng tá Mai Văn Chính

(Phó tham mưu trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN