Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục

23/05/2022 - 05:42

BDK - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) từ năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh tham khảo sách giáo khoa tại nhà sách trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Ph. Hân

Học sinh tham khảo sách giáo khoa tại nhà sách trên địa bàn TP. Bến Tre. Ảnh: Ph. Hân

SGK lớp 10, có 36 danh mục sách. SGK lớp 7, có 27 danh mục sách. SGK lớp 3, có 25 danh mục. SGK lớp 10 được phê duyệt do các nhà xuất bản (NXB): Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế. SGK lớp 7 do NXB Giáo dục Việt Nam với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ Chân trời sáng tạo; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm, Đại học Huế với bộ Cánh diều. SGK lớp 3 do NXB Giáo dục Việt Nam (Chân trời sáng tạo), Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm (Cánh diều), Đại học Vinh, Đại  học Huế (môn Tin học).

Trước đó, Hội đồng lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên chọn sách giáo khoa mới theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT.

Sở GD&ĐT yêu cầu, cơ sở GDPT thông báo danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Căn cứ danh mục SGK đã đề xuất lựa chọn công bố SGK nhà trường lựa chọn và giảng dạy năm học 2022-2023. Việc chọn SGK theo từng môn học, hoạt động giáo dục và chọn 1 SGK/môn học, hoạt động giáo dục để sử dụng.

Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy lưu ý, các cơ sở GDPT chọn SGK lớp 3, 7 và 10 theo 1 trong 2 phương thức. Cụ thể, trường hợp SGK mà cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn có trong danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt thì giữ nguyên danh mục như đã đề xuất lựa chọn. Trường hợp SGK mà cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn không có trong danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt thì tiến hành chọn lại SGK theo quy trình.

Để chọn lại SGK, tổ chuyên môn tiến hành họp giáo viên trong tổ để nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ nội dung, hình thức và các tiêu chí phù hợp của từng SGK. Buổi họp phải được ghi lại biên bản có chữ ký xác nhận của các thành viên trong tổ. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra 1 SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục theo danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt.

SGK được chọn đưa vào biên bản đề xuất với hiệu trưởng nhà trường lập danh mục sử dụng tại đơn vị phải được sự thống nhất cao trong giáo viên, ít nhất phải được hơn 1/2 số giáo viên trong tổ chuyên môn đồng ý bằng hình thức bỏ phiếu kín và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp. Nếu trường hợp 2 SGK có số phiếu bằng nhau thì tổ trưởng chuyên môn tiến hành cho bỏ phiếu lại đến khi chọn được 1 SGK sử dụng chung cho tổ chuyên môn. Trên cơ sở các tổ chuyên môn đề xuất, hiệu trưởng nhà trường thống nhất danh mục SGK bằng văn bản và báo cáo về cấp trên theo quy định.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu đối với việc chọn giảng dạy SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2022-2023, tiếp tục lựa chọn SGK giảng dạy như năm học 2021-2022.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN