Quân khu 9 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại tỉnh

26/11/2018 - 18:14

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9, quán triệt ý lệnh kế hoạch kiểm tra tại đơn vị. Ảnh: Đặng Thạch

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9, quán triệt ý lệnh kế hoạch kiểm tra tại đơn vị. Ảnh: Đặng Thạch

Sáng 26-11-2018, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, thực hiện tốt kế hoạch công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị; triển khai tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đảm bảo tốt an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn. Chất lượng công tác huấn luyện được nâng lên rõ rệt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm được nội dung, thời gian, chất lượng. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng. Công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và kiểm tra thực tế huyện Giồng Trôm và TP. Bến Tre; trong đó, mỗi huyện kiểm tra từ 2 - 3 xã, phường. Thời gian kiểm tra trong 2 ngày. Nội dung kiểm tra gồm: chuyên ngành công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - tài chính, công tác kỹ thuật.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2018 của các đơn vị, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy những mặt đã làm được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, tồn tại. Từ đó, có biện pháp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.      

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN