Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

19/01/2021 - 20:20

BDK.VN - Ngày 19-1-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo viên.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đã được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, nhấn mạnh những thành tựu đạt được, nguyên nhân, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Trong đó, nhấn mạnh nhiều kết quả đạt được nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương, nhất là quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Có đổi mới phương pháp tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành tỉnh và cấp phòng. Thực hiện một số mô hình kiêm nhiệm trong hệ thống chính trị và bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương ở cấp huyện, xã bước đầu phát huy hiệu quả…

Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm đạt được khá so với cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực (xếp thứ 7/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long). Trong nhiệm kỳ thành lập mới 2.500 doanh nghiệp (Nghị quyết là 1.500), đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ước đạt gần 5.000 lao động (198,4% chỉ tiêu Nghị quyết)… Đó là những thành tựu lớn nhất của nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã trình bày 4 chỉ tiêu lớn đến năm 2025 về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và tầm nhìn đến năm 2030. Về nhiệm vụ và giải pháp, có 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 11 công trình, dự án trọng điểm.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN