Lực lượng vũ trang Bến Tre

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

22/12/2021 - 06:03

BDK - Những năm 40 của thế kỷ XX, khi đất nước còn đắm chìm trong đêm trường nô lệ của thực dân, phong kiến, chiều 22-12-1944, giữa lòng chiến khu Việt Bắc, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ngày nay) được thành lập theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. QĐND Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan - chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố năm 2021. Ảnh: Đặng Thạch

Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan - chiến sĩ các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố năm 2021. Ảnh: Đặng Thạch

Không ngừng lớn mạnh

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nhiều chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, trải qua gần 76 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, để có được những trang sử vàng chói lọi chiến công rạng ngời thành tích như hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre đã phải chịu nhiều hy sinh, mất mát to lớn. Sự hy sinh, mất mát đó không có gì bù đắp được, nhưng chính điều đó đã góp phần to lớn vào việc tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT Bến Tre. Đồng thời, với những chiến công hiển hách, LLVT Bến Tre đã được Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 14 Huân chương Quân công, chiến công các hạng và nhiều cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, LLVT Bến Tre cũng ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm (2005 - 2010), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc hàng năm, trong đó 2 năm liên tục 2019 và 2020 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh đã nỗ lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh (QPAN). Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện tốt. Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, LLVT tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch ở các cấp độ khác nhau. Thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “LLVT Bến Tre cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; tổ chức nhiều khu cách ly y tế tập trung, các tổ chốt, bệnh viện dã chiến, điều động lực lượng, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, vật tư hỗ trợ các khu cách ly, các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn bảo đảm nhu cầu cần thiết của người dân. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp... Vì vậy, các cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tỉnh nhà cần phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khu chế biến thức ăn phục vụ công dân cách ly tại Trung đoàn 895 (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khu chế biến thức ăn phục vụ công dân cách ly tại Trung đoàn 895 (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm). Ảnh: Đặng Thạch

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ QPAN, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về đường lối, quan điểm của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QPAN, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về QPAN, quan tâm chăm lo thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chuẩn bị tốt cho việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Xây dựng tổ chức đảng trong LLVT các cấp trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh, toàn diện. Phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QPAN. Xây dựng lực lượng dự bị động viên; dân quân tự vệ vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của LLVT địa phương; bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào với truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, LLVT tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt bảo vệ bình yên cho nhân dân, luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đại tá Lê Văn Hùng

 Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN