Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

25/06/2021 - 12:41

BDK.VN - Ngày 25-6-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần 6 sơ kết tình hình công tác Mặt trận (MT) 6 tháng đầu năm 2021, tổng kết công tác MT tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đến dự.

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện chủ động và đảm bảo đúng quy định; đặc biệt công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thể hiện vị trí, vai trò và trách nhiệm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Người dân đã tham gia xây dựng phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Trong đó, đóng góp 7,146 tỷ đồng và 15.312 ngày công lao động, sửa chữa nâng cấp 40.798m đường, xây mới sửa chữa 216 cây cầu nông thôn...

Thực hiện phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận của 309 đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền trên 20 tỷ đồng và một số hàng hóa khẩu trang y tế ... Quỹ vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội với tổng số quy thành tiền trên 72 tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo 3 cấp thu trên 14 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp làm việc với tinh thần chủ động, khẩn trương, tập trung cao, tích cực chuẩn bị và tham gia tốt công tác bầu cử. MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện 5 bước quy trình hiệp thương đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng và đúng quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại biểu đánh giá công tác MT tham gia cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, góp ý chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021. Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia ghi nhận đánh giá cao công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021, nhất là công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động. Qua đây, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã quan tâm công tác phản biện xã hội. Rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình công tác, có giải pháp thực hiện để đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình đề ra. Quan tâm công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”. Tiếp tục vận động Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

MTTQ Việt Nam các cấp phát huy quyền làm chủ của người dân và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.

Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã công bố và trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác MT tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN