Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công tiếp công dân

16/05/2021 - 21:28

BDK - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có thông báo về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân.

Cụ thể, Giám đốc Sở VH,TT&DL tổ chức tiếp công dân vào ngày 10 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp vào ngày trước đó). Trường hợp Giám đốc Sở VH,TT&DL có công việc đột xuất, thì Phó giám đốc trực thay mặt tiếp công dân định kỳ.

Tiếp công dân thường xuyên do đồng chí Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thanh tra viên. Ngoài ra, cán bộ tiếp công dân thường xuyên tham mưu và cùng lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi, trách nhiệm của lãnh đạo Sở hoặc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người tại cơ quan.

Thời gian tiếp công dân: buổi sáng từ 7-11 giờ, buổi chiều từ 13-17 giờ. Địa điểm tiếp công dân: tại Phòng Tiếp công dân của Sở VH,TT&DL. Số 108/1, đường 30-4, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ánh Nguyệt 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích