Đại hội XIII của Đảng

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Cập Nhật 15-09-2021 20:21:26

Chiều 15-9-2021, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập Nhật 15-09-2021 11:06:22

Sáng 15-9-2021, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập Nhật 14-07-2021 20:45:11

Ngày 14-7-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

Bình Đại triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bình Đại triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập Nhật 22-04-2021 12:32:10

Từ ngày 19 đến 23-4-2021, Huyện ủy Bình Đại đã tổ chức 2 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập Nhật 15-04-2021 12:29:43

Sáng 15-4-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Cập Nhật 28-03-2021 13:04:42

Sáng 28-3-2021, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025).

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập Nhật 26-03-2021 18:02:34

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc vào sáng mai, 27-3-2021.

Đảng ủy Công an tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Công an tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

Cập Nhật 25-03-2021 12:54:45

Chiều 24-3-2021, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai, quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập Nhật 25-02-2021 21:29:06

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25-1-2021 đến ngày 1-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình.

Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Cập Nhật 14-02-2021 21:21:28

Nhân dịp Năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ cảm nghĩ về kết quả thành công Đại hội XIII; bài học rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới; về đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.

Các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cập Nhật 02-02-2021 06:54:17

Lãnh đạo Lào, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiêp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập Nhật 01-02-2021 12:39:46

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1-2-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.