Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Thông cáo báo chí số 23 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Thông cáo báo chí số 23 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Cập Nhật 24-06-2023 20:57:52

Thứ bảy, ngày 24-6-2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 23, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngày 24-6-2023, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; bế mạc Kỳ họp thứ 5

Ngày 24-6-2023, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; bế mạc Kỳ họp thứ 5

Cập Nhật 24-06-2023 06:45:09

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 24-6 Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; đặc biệt có nội dung họp riêng về công tác nhân sự.

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm

Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm

Cập Nhật 23-06-2023 20:56:09

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều 23-6-2023, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), với 470/473 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội). Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023.

Thông cáo báo chí số 22 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 22 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 23-06-2023 20:56:09

Thứ sáu, ngày 23-6-2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Cập Nhật 23-06-2023 12:45:16

Sáng 23-6-2023, với 460/474 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) cần quy định rõ các trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) cần quy định rõ các trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước

Cập Nhật 22-06-2023 21:33:07

Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, thể hiện sự thống nhất cao với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Căn cước công dân.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Cập Nhật 22-06-2023 19:13:58

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều 22-6-2023, với 414/465 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 83,81% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Thông cáo báo chí số 21 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Thông cáo báo chí số 21 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

Cập Nhật 22-06-2023 19:13:58

Thứ năm, ngày 22-6-2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 của Kỳ họp thứ 5 với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024

Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024

Cập Nhật 22-06-2023 16:44:40

Chiều 22-6-2023, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia

Cập Nhật 22-06-2023 15:15:22

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 22-6-2023, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Cập Nhật 22-06-2023 11:34:06

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 22-6-2023, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), với 468/477 phiếu tán thành (tương đương 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cập Nhật 21-06-2023 21:44:48

Thứ tư, ngày 21-6-2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.