Tặng 131 Huy hiệu Đảng trong dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng

03/02/2012 - 07:47

Trong dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2012), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quyết định tặng 131 Huy hiệu Đảng cho  các đồng chí 60 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng trong toàn tỉnh, gồm: 7 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 38 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 62 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Được biết, theo Hướng dẫn số: 01, ngày 5-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI), các đồng chí 85 năm tuổi Đảng, 75 năm tuổi Đảng, 65 năm tuổi Đảng và 55 năm tuổi Đảng cũng được xét tặng Huy hiệu Đảng. Bến Tre sẽ xét tặng Huy hiệu Đảng theo tinh thần Hướng dẫn trên trong đợt kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012).

T. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN