Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn bản quy phạm pháp luật

23/03/2023 - 10:03

BDK.VN - Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 22-3-2023, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng chủ trì hội nghị tập huấn công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Đại biểu tham dự tập huấn công tác văn bản QPPL.

Đại biểu tham dự tập huấn công tác văn bản QPPL.

Tham dự, có lãnh đạo (phụ trách công tác pháp chế), công chức trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản QPPL, công chức pháp chế của các sở, ngành tỉnh; đại diện Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Đại biểu được tập huấn chuyên đề về kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND. Báo cáo viên triển khai các kiến nghị của HĐND tỉnh tại các báo cáo về kết quả giám sát công tác tham mưu thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết, báo cáo kết quả giám sát về thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, báo cáo về rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh…

Quá trình tập huấn, đại biểu tham dự trao đổi và được giải đáp thắc mắc có liên quan đến công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng đề nghị đại biểu tham dự cần tập trung cao, tiếp thu tốt nội dung tập huấn. Đại biểu trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề có liên quan đến công tác văn bản thực tế tại cơ quan, đơn vị để qua hội nghị đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: H.Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN