Tập trung phát triển công nghiệp chủ lực

24/11/2021 - 06:33

BDK - Thời gian qua, các sở, ngành, các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp (CN) chủ lực, lực lượng doanh nghiệp (DN) của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm từ dừa tại Công ty Beinco (huyện Mỏ Cày Bắc). Ảnh: Phúc Hậu

Dây chuyền sản xuất sản phẩm từ dừa tại Công ty Beinco (huyện Mỏ Cày Bắc). Ảnh: Phúc Hậu

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Thông tin từ Sở Công Thương, các chỉ tiêu chủ yếu là sản xuất chế biến dừa, sản xuất chế biến thủy sản, CN hỗ trợ, năng lượng tái tạo. Giá trị ngành sản xuất chế biến dừa năm 2021 ước đạt 3.500 tỷ đồng, giảm 6,67% so với cùng kỳ, chiếm 11,67% so với giá trị sản xuất (SX) CN toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu dừa ước đạt 395,22 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ, chiếm 30,33% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Giá trị sản xuất ngành chế biến thủy sản năm 2021 ước đạt 4.600 tỷ đồng, giảm 24,34% so với cùng kỳ, chiếm 15,33% so với giá trị SXCN toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản năm 2021 ước đạt 58,24 triệu USD, giảm 4,93% so với cùng kỳ. Giá trị SXCN hỗ trợ năm 2021 ước đạt 3.300 tỷ đồng, giảm 9,09% so với cùng kỳ, chiếm 11% giá trị SXCN toàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19/45 dự án (DA) điện gió đã được bổ sung vào quy hoạch. Trong đó, có 15/19 DA đã triển khai thi công, với tổng công suất 847MW; 11/19 DA chuẩn bị lắp đặt tua-bin với công suất khoảng 427MW. Dự kiến đến cuối năm 2021 có tổng số 150MW được đấu nối vào lưới điện; 26 DA điện gió và 7 DA điện năng lượng mặt trời đang trình bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045.

DA điện khí LNG, có 3 hồ sơ DA đang được trình bổ sung vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, có xét đến năm 2045.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, tỉnh đề ra 5 đầu việc quan trọng cần tập trung thực hiện: rà soát, điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển CN và lực lượng DN; tập trung huy động, đa dạng nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển CN; quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu và tăng cường liên kết phát triển vùng; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển CN.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết: Các sở, ngành, đơn vị liên quan đang lấy ý kiến góp ý để hoàn chỉnh kế hoạch phát triển mới 5 ngàn DN và 100 DN dẫn đầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong công tác xúc tiến đầu tư, chọn lọc, ưu tiên những ngành có công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng đất và lao động, thân thiện môi trường.

UBND tỉnh đã phê duyệt chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025, thống nhất chủ trương triển khai 46 đề án khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh, hiện đã phê duyệt kinh phí 27 đề án, với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025, thường xuyên cập nhật, hỗ trợ thông tin đến các DN xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1 ngàn DN trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022; Đề án cung cấp gói giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với Khu CN Phú Thuận, lũy kế giải ngân đạt 70% giá trị tổng mức đầu tư. Phấn đấu đến cuối năm 2021, hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu CN Phú Thuận. Đồng thời, đưa vào quy hoạch và triển khai 1 khu CN trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Cũng theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, xuất khẩu, việc làm của người lao động, công tác xúc tiến đầu tư, DN tạm ngưng hoặc thu hẹp sản xuất, công tác kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng vào các khu, cụm CN.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Để thực hiện đạt các mục tiêu chương trình đề ra, về quy hoạch, trong quá trình thực hiện chuyên đề liên quan đến các ngành, các huyện cần phải quan tâm nghiên cứu cùng đơn vị tư vấn để có bản quy hoạch khả thi; tăng tốc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm 2021. Ban Quản lý các Khu CN tỉnh chủ trì, rà soát lại quy hoạch khu CN trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch cụm CN tổng thể của tỉnh và từng địa phương; có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Một số cụm CN đã định hình rõ, đang đầu tư thì ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ. Tập trung tổ chức sản xuất theo kế hoạch của tỉnh, trong đó ngành nông nghiệp gắn với các địa phương và DN để triển khai thực hiện; có kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển DN.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN