Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính trên 260 triệu đồng

21/03/2023 - 11:07

BDK - Tháng 3-2023, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 10 cuộc thanh tra lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai.

Nội dung thanh tra về tài chính, ngân sách, tài sản; việc chấp hành quy định pháp luật về giáo dục, chính sách pháp luật khác có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị...

Thanh tra tỉnh đã có kết luận 1 đơn vi sai phạm về kinh tế với số tiền 66,3 triệu đồng và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh cũng đang tiến hành thanh tra một đơn vị về việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng trong tháng 3-2023, Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 109 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 20 tổ chức và 867 cá nhân. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực như: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ…

Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức và 41 cá nhân với số tiền 266,4 triệu đồng.

H.Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN