Đánh bại Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors đối đầu Saigon Heat tại Finals VBA 2020

Đánh bại Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors đối đầu Saigon Heat tại Finals VBA 2020