Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

12/10/2015 - 20:18

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2015 nhằm thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

 Quang cảnh Hội nghị - ảnh: HH


Đồng chí Mai Văn Ninh cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-11/10/ 2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Mai Văn Ninh đã thông tin về những nội dung chủ yếu Trung ương đã thảo luận và kết luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2016. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, đất nước ta bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với thế và lực mới. Chúng ta có cơ sở để tin rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2016 có khả năng đạt cao hơn năm 2015, tạo đà cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu. Trung ương đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XI. Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu lần đầu các đồng chí ứng cử viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (chính thức và dự khuyết) khóa XII.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp triển khai sớm tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; trong đó chú trọng nội dung Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đề Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đối với các địa phương chưa tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong địa phương hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Những địa phương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền kết quả Đại hội gắn với kết quả tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI); tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân địa phương mình vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; sớm đưa Nghị quyết các cấp vào cuộc sống./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN