Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng

22/10/2015 - 20:15

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng 22-10, Đại hội đại đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho gần 110 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành uỷ Dương Anh Điền nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ những kết quả cùng những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới. Đồng thời lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức;... bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành trình bày nêu bật những thành tựu trong 5 năm qua. Kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ một đến ba năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010.

Điểm nhấn rất qua trọng là nhiệm kỳ qua đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; đặc biệt là dự án lớn cải tạo, nâng cấp khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân 15,88%/năm; năm 2015 ước đạt 4,2 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Đại hội; Tốc độ tăng GDP ngành công nghiệp bình quân đạt 8,7%/năm; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10%/năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng bình quân 15,09%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội XIV trước 3 năm; năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn, tăng 179% so với năm 2010. Du lịch phát triển khá, doanh thu từ du lịch tăng hằng năm, số lượt khách du lịch ước tăng bình quân 9,46% năm, năm 2015 ước đạt khoảng 5,5 triệu lượt khách.

Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Quy mô giáo dục tiếp tục ổn định cả về cơ cấu, loại hình trường lớp. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được đầu tư theo hướng khang trang, hiện đại. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và giữ vững ở tốp đầu cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 ước đạt 75%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Nhân lực chất lượng cao có sự phát triển nhất định về số lượng và chất lượng (hiện có 136.470 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (đạt tỷ lệ 734 người/1 vạn dân; trong đó có khoảng 4.200 trên đại học). Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng và phát huy nhân tố con người đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát huy. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ mức 6,55% năm 2010 xuống còn 1,53% năm 2015...

Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và công tác đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung khắc phục tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện tốt; góp phần quan trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận đã góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong hoạt động. Không ngừng củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Hải Phòng có 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt. Cơ cấu một số ngành kinh tế còn chuyển dịch chậm, hiệu quả thấp, tỷ trọng gia công còn cao, tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp chủ lực thấp, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm. Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố còn nhiều hạn chế, chưa thực sự bảo đảm tính bền vững…Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa, trong các khu công nghiệp chưa được cải thiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền còn một số hạn chế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, sáng tạo.

Với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại", Đại hội XV Đảng bộ thành phố đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là: Tăng trưởng GDP đạt bình quân 10,5%/nămGDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 5.600 USD/người năm.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 80.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng. Phấn đấu 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới…Phấn đấu 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; cơ bản không còn cơ sở đảng yếu kém. Kết nạp từ 18.000 đến 18.500 đảng viên...

 
 

  Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV. 


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ, quân, dân và thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Hải Phòng (năm 2010 Hải Phòng đóng góp 2,7% vào GDP cả nước, đến 2015, Hải Phòng đóng góp vào GDP cả nước 3,5%). Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV.

Bên cạnh những thành tựu đạt được rất đáng vui mừng, Thủ tướng đề nghị Đại hội cần nghiêm túc thảo luận phân tích sâu sắc, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện, Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã nêu, để có quyết tâm cao và giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời Thủ tướng lưu ý một số vấn đề sau: Phát triển của Hải Phòng vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế cũng như vị thế của một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vẫn còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt Kế hoạch đề ra. Môi trường đầu tư còn bất cập; một số dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ. Công tác quản lý đô thị chuyển biến còn chậm. Tiến bộ trên các lĩnh vực về văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ còn thiếu bền vững. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực quản lý Nhà nước ở một số cấp chính quyền còn hạn chế... Một số vấn đề trong lãnh đạo quản lý cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Tong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để góp phần thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần chung sức, chung lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh, Hải Phòng cần mạnh dạn là địa phương đi đầu trong cả nước về hội nhập quốc tế.Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá chiến lược, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy những kinh nghiệm trong chỉ đạo vừa qua, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng, và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nhất là các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, công nghiệp phụ trợ, thân thiện với môi trường. Phát triển du lịch đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn gắn với thế mạnh của một thành phố biển đảo để du lịch thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng phải chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng, đầu mối giao thông quan trọng (Cảng quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc ven biển, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh và mội số dự án quan trọng, cấp thiết khác trên địa bàn thành phố). Chủ động đẩy mạnh liên kết vùng. Phát triển văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trên địa bàn, nhất là xây dựng văn minh đô thị đất Cảng. Phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm vùng về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế (Nghị quyết 32/2003 của Bộ Chính trị). …Tăng cường quốc phòng, an ninh… Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là trong tập thể lãnh đạo các cấp, trước hết là trong Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy.

Thủ tướng, đề nghị các đồng chí đại biểu cần thảo luận nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực từ thực tiễn phong phú của Hải Phòng cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý. Bầu các đại biểu xứng đáng vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Theo chương trình, Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24-10-2015.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích