Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú làm việc với Đảng ủy thị trấn

10/09/2020 - 13:54

BDK.VN - Ngày 10-9-2020, đoàn kiểm tra của Huyện ủy Thạnh Phú do Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác sau đại hội của Đảng bộ Thị trấn Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu.

Sau đại hội Đảng bộ, Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nội dung các kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đại hội và kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thị trấn Thạnh Phú và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 95% cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Thị trấn đã lãnh đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Ban Chấp hành và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Quyết định phân công nhiệm vụ cho cấp ủy và phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đảng ủy thị trấn thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ theo đề án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Qua sắp xếp, bố trí nhiệm vụ đến nay đã đi vào hoạt động ổn định.

Cùng với việc tập trung các nhiệm vụ sau đại hội, Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết năm 2020. Đáng chú ý, hoạt động của các ngành tiểu thủ công nghiệp, hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phục hồi, giá cả các mặt hàng ổn định. Hộ kinh doanh cá thể thành lập mới 37/40 cơ sở, đạt 92,5% nghị quyết và 4/3 doanh nghiệp thành lập mới, đạt hơn 133%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm đề nghị: Đảng ủy Thị trấn cần triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tới đây là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên; ngăn chặn tình trạng đảng viên bị kỷ luật, xóa tên. Rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 còn đạt thấp để có giải pháp khắc phục. Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN