Tiếp công dân định kỳ tháng 7-2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

19/07/2022 - 19:02

Ngày 18-7-2022, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 246, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức ngày tiếp công dân định kỳ tháng 7-2022.

Thời gian: Ngày 20-7-2022 (thứ Tư), bắt đầu lúc 7 giờ 30. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (số 600-B9, đường Nguyễn Thị Định, Khu phố 7, phường Phú Khương, TP. Bến Tre).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mời: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND TP. Bến Tre, UBND huyện Ba Tri cùng dự tiếp công dân.

                                                                                             PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN