Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên

18/12/2020 - 06:50

BDK - Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, tình hình đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trong Đảng càng diễn biến phức tạp. Việc chú trọng giải quyết đơn thư KN, TC bảo đảm đúng quy định thời gian qua đã phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định góp phần cho thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: H. Hiệp

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định góp phần cho thành công Đại hội đảng bộ các cấp. ẢnhH. Hiệp

Thực trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo

Năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 129/77 đơn thư, tăng 52 đơn so với năm 2019 (tăng 67,53%); trong đó đơn thư giấu tên 38/23 đơn, tăng 65,22%. Nội dung đơn thư tập trung chủ yếu: việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm; đất đai; tài chính…

So với tổng số đơn thư được tiếp nhận và xử lý, đơn thư KN, TC giấu tên, mạo tên chiếm tỷ lệ 29,46%; trong đó, có một số đơn thư là nguồn thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), còn lại phần lớn nội dung đơn thư không vì mục đích xây dựng Đảng mà có ý đồ cá nhân, cố tình bịa đặt, nhằm làm giảm uy tín nhau, gây mất đoàn kết nội bộ.

Qua nắm tình hình từ nguồn đơn thư, UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập đoàn KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua KT kết luận tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, phê bình rút kinh nghiệm và quyết định thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức “khiển trách”.

Nhiều trường hợp người gửi đơn KN, TC chưa nắm rõ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước dẫn đến gửi đơn thư vượt cấp, gửi cùng lúc nhiều cấp hoặc gửi nhiều lần đơn thư cùng nội dung đến UBKT Tỉnh ủy. Để phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời xử lý, báo cáo cấp ủy, UBKT Trung ương các đơn thư KN, TC trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 liên quan đến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyên nhân dẫn đến phát sinh đơn thư KN, TC chủ yếu là do chấp hành và thực hiện không nghiêm các quy định, hướng dẫn của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đơn thư xuất phát từ việc KN không đạt mục đích, chuyển sang TC người giải quyết KN; một số cơ quan chức năng chưa làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình KN, TC để kịp thời tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền cấp mình có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đạt hiệu quả những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. 

Một số giải pháp trọng tâm

Từ thực tiễn cho thấy, việc nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư KN, TC đối với tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy và UBKT các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp có vai trò quan trọng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, giải tỏa được dư luận, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thì tại cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ hạn chế phát sinh đơn thư KN, TC giấu tên, mạo tên; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi mới manh nha, không để sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư KN, TC liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xem xét xử lý, giải quyết đơn thư KN, TC trong Đảng bảo đảm đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp đảng viên, công dân, giải quyết KN, TC. UBKT cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới trong công tác giải quyết đơn thư KN, TC, nhất là những trường hợp phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền phải nâng cao trách nhiệm, giải quyết thực sự công tâm, khách quan, kịp thời, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng đối với các trường hợp đơn thư KN, TC tổ chức đảng và đảng viên; kết luận rõ đúng, sai, chính xác, cụ thể những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm. 

Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị giải quyết của cấp trên; đảng viên, tổ chức đảng vi phạm phải xem xét, xử lý kịp thời; trường hợp TC sai sự thật với mục đích, động cơ xấu phải được xử lý đúng theo quy định.

Cán bộ UBKT các cấp phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn  KT và chuyên ngành liên quan đến nội dung KN, TC; đồng thời phải có bản lĩnh chính trị, trung thực; khách quan, thận trọng, trong sáng trong quá trình xem xét, giải quyết đơn thư KN, TC. Quá trình thẩm tra, xác minh cần phải thực hiện khách quan, chính xác, công tâm các nội dung giải quyết; xử lý và đề nghị xử lý phải thấu tình, đạt lý, bảo đảm tính nghiêm minh để răn đe, giáo dục, ngăn chặn vi phạm.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN