Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

23/12/2020 - 06:50

BDK - Chiều 22-12-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2020, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hải Châu, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp chủ trì hội nghị.

Từ trái sang: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hải Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp. Ảnh: Thu Huyền

Từ trái sang: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hải Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp. Ảnh: Thu Huyền

Trong năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành KT 518 tổ chức đảng, qua đó có 99,8% tổ chức đảng thực hiện tốt; tiến hành KT 7.273 đảng viên, có 99,9% thực hiện tốt.

Các cấp ủy GS chuyên đề 236 tổ chức đảng, qua đó 100% thực hiện tốt nội dung GS; GS chuyên đề 335 đảng viên, có 100% thực hiện tốt các nội dung GS. Các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện KT, GS chặt chẽ, đúng quy định, có nhiều đổi mới nội dung và hình thức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật nên số đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật có chiều hướng giảm.

UBKT Tỉnh ủy đã nghiên cứu và có đổi mới cách thức tổ chức hội nghị, không chỉ có những ý kiến xuôi chiều, mà có thảo luận, tranh luận để làm rõ vấn đề, có nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, mang đến cho hội nghị một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi  đánh giá cao kết quả công tác KT, GS năm qua, thể hiện được vị trí, tầm quan trọng của công tác này và lòng tin của cán bộ đối với Đảng được cải thiện, nâng lên, đã góp phần rất lớn trong công tác chỉnh đốn Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần xác định lại nhiệm vụ trọng tâm của công tác KT, GS là phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua công tác KT, GS kịp thời phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới. Xác định KT không chỉ ở khâu cuối mà cần KT, GS tất cả các khâu, các bước, từ triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện, kết quả đạt được và việc khắc phục hạn chế sau KT.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung KT, GS phải bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và quy chế làm việc, tập trung vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tập trung KT, GS một số lĩnh vực khó, địa bàn phức tạp, trước đây ít KT hoặc chưa KT. Phát huy hiệu quả công tác KT khi có dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng công tác KT chấp hành và công tác GS. Các cấp ủy phải có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, quan tâm phát hiện, tạo môi trường thuận lợi để công tác KT, GS ngày càng đổi mới, sáng tạo.                                                               

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN