Treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ các ngày lễ

11/04/2021 - 18:40

BDK - UBND tỉnh đã có Thông báo số 47 ngày 2-4-2021 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 AL) năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 21-4-2021).

Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ thứ Sáu (30-4-2021) đến hết thứ Hai (ngày 3-5-2021). Do Ngày Quốc tế Lao động 1-5 trùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức nghỉ bù vào ngày thứ Hai (3-5-2021).

Đối với các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập bố trí lịch dạy và học ở các cấp học cho hợp lý, đảm bảo lịch nghỉ theo đúng quy định. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tùy theo thực tế hoạt động của đơn vị, lãnh đạo có kế hoạch bố trí nghỉ đúng quy định, đảm bảo được sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình. 

Về việc treo cờ Tổ quốc, tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, tổ chức, hộ dân trên toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: từ 17 giờ ngày 20-4 đến hết ngày 21-4-2021; Ngày Giải phóng miền Nam 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5: từ 17 giờ ngày 29-4 đến hết ngày 1-5-2021.

UBND tỉnh lưu ý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực trong các dịp nghỉ lễ nêu trên để kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, nhất là về phòng chống dịch Covid-19.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN