Triển khai chương trình bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

06/10/2022 - 19:59

BDK.VN - Sáng 6-10-2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Bùi Văn Thắm, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được xem phóng sự giới thiệu về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM và Chương trình CĐS trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Ngô Trường Sơn thông qua Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM. Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống,... Chương trình được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2022 đến năm 2025 với 9 nhóm nhiệm vụ chính, 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Chương trình CĐS trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh. Chương trình được triển khai tại khu vực nông thôn cả nước. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025 với 4 nhóm nhiệm vụ chính, 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện có hiệu quả 2 chương trình, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình trữ nước ngọt trong cộng đồng; xây dựng Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm, thí điểm xây dựng mô hình “Chợ an toàn thực phẩm”. Đối với chương trình CĐS trong ngành nông nghiệp, Bộ sẽ quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quy trình đánh giá chất lượng huyện, xã đạt chuẩn NTM; ứng dụng CĐS trong sản xuất, phát triển kinh tế,…

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN