Triển khai đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương

06/04/2022 - 20:53

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 1901 về đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2021. Tỉnh sẽ đánh giá chính thức 30 đơn vị, trong đó có 21 sở, ngành và 9 huyện, thành phố.

Để đánh giá, dự kiến tỉnh sẽ phát hành 3.000 phiếu khảo sát (qua bưu điện, trực tiếp và trực tuyến) đến các các hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh để thu thập thông tin, đánh giá DDCI 2021 cho toàn bộ các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Cụ thể, 10 chỉ số thành phần tính điểm xếp hạng DDCI 2021 gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban ngành và địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (chính quyền điện tử); tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất… Các hoạt động đánh giá DDCI 2021 dự kiến sẽ hoàn thành và công bố kết quả trong qúy III-2022.

Thông qua kết quả đánh giá DDCI 2021, UBND tỉnh mong muốn thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh và các phòng, ban, phường, xã cấp cơ sở để từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Kết quả khảo sát cũng tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN