Triển khai dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch giai đoạn 3

14/06/2018 - 19:13

Ngày 14-6-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ trao đổi thống nhất phương án triển khai dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ WOBA (CHOBA giai đoạn 3).

Dự án này có kinh phí từ 30 - 32 tỷ đồng, nhà tài trợ chính cho dự án là Quỹ viện trợ nước sạch cho phụ nữ - Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022 trên địa bàn 5 tỉnh, hiện nay đã có 4 tỉnh: Bến Tre, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cam kết tham gia và đối ứng theo yêu cầu dự án. Mục tiêu của dự án là cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới.

Dự án gồm 2 hợp phần: Hợp phần vệ sinh và hợp phần nước sạch. Sau khi thảo luận, ở hợp phần vệ sinh, theo phương án được chọn: nhóm hưởng lợi là đối tượng dễ bị tổn thương (GESI) có 600 hộ, gói thưởng là 1,2 triệu đồng/hộ; hộ nghèo/cận nghèo 3.000 hộ, được hỗ trợ 900 ngàn đồng/hộ để xây dựng nhà xí và nhà vệ sinh; 1.100 hộ không nghèo tham gia dự án sẽ không được hỗ trợ trong hợp phần này; trong thời gian thực hiện dự án tổng kinh phí đối ứng từ UBND tỉnh là 50%.

Ở hợp phần nước sạch, mục tiêu dự án hỗ trợ 2.500 hộ nghèo/cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương đấu nối nước, mức hỗ trợ là 1,25 triệu đồng/hộ, Quản lý trạm cấp nước sẽ đối ứng phần còn lại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề xuất dự án triển khai vào tháng 10-2018 đến năm 2022, thực hiện theo hình thức phân kỳ và có thể kết thúc sớm hơn dự định. Trước mắt, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với tư cách là cơ quan đầu mối cần sớm phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và ưu tiên kinh phí hỗ trợ cho các địa phương chưa tiếp cận vốn hỗ trợ từ Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.

Trung Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN